Protokolarni prostor v Ljubljani : podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo