Materialni in duhovni dobitki srečolova za dokončanje nove ljubljanske stolnice