Kronika konca strašne vojne 1945 : (dnevniški zapiski Marte Gollitsch)