Fevdalna posest na piranskem ozemlju do konca 13. stoletja