Rex - blišč, propad, obujeni spomin : razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran