Iz življenja nekdanjih kamniških usnjarjev in čevljarjev