Župnija Šentrupert, Zgodovinske osnove leta 1993, Šentrupert 1993, 130 str.