Življenjepisni podatki o baročnih slikarjih in kiparjih Celja, Ptuja in Slov. Konjic