V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška