Nekateri rezultati novejših raziskav o meščanskih kapitalih v zgodnjem kapitalizmu