Kranjski "consessus commercialis" in njegovo delo za napredek železarstva