Zdravstvena skrb za podeželje v 18. in 19. stoletju