Organizacija oblasti v občini Izola po listinah iz leta 1253 in 1260