Od hospitalov, prisilnih delavnic do vzgojnih zavodov