Janez Vajkard Valvasor in Krško (ur. Alenka Černelič Krošelj) ...