Football mania - the change in attitude towards football in Slovenia
Nogometna evforija - spreminjanje odnosa do nogometa v Sloveniji