Muzejska društva na Slovenskem pred 2. svetovno vojno