Correlation of morphologic and motor variables with performance of young female sprinters on 60 meters
Povezanost morfoloških in motoričnih spremenljivk z uspešnostjo mladih šprinterk v teku na 60 metrov