Razred 1
Poboljšanje postupka za ili koji se odnosi na obradjivanje materijala, koji u sebi sadrži ugljena : patentni spis št. 608