Dragotine kapiteljske cerkve v Novem mestu : razstava Dolenjskega muzeja od 23.4. do 19.9.1993