Zdravstvo in veterinarstvo v občini Črnomelj od začetka 20. stoletja do leta 1985