Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma : (do leta 1918)