Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja : po urbarjih iz let 1502 in 1513