White stork Ciconia ciconia survey in Pelagonia indicates a decrease in its breeding population and colony disintegration
Popis bele štorklje Ciconia ciconia v Pelagoniji kaže na nazadovanje gnezdeče populacije in razpad kolonij