Bitnje in Žabnica : (prostorsko spreminjanje vasi)