Projekt za zgodovino Ljubljane in nekatere raziskave iz ljubljanske zgodovine do leta 1918