Aplikacija mikroskopije na atomsko silo v farmacevtsko tehnoloških raziskavah
Application of atomic force microscopy in pharmaceutical technology studies