Farmacevtski vestnik : Pharmaceutical journal of Slovenia : strokovno glasilo slovenske farmacije

 1. 2005
   43

  letnik: 56 (2005)
  letnik: 56 (2005)
  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Interakcije zdravil: zaviralci kalcijevih kanalčkov (številka: 1, 2005)
  Prve tiskane knjige s področja farmacije v knjižnicah Slovenije (številka: 1, 2005)
  Dušikov oksid II: biološki učinki in učinkovine, ki sproščajo NO (številka: 1, 2005)
  Kakovost predlog in hlačnih predlog za inkontinenco (številka: 1, 2005)
  Uporaba celičnih kultur parenhimskih jetrnih celic (hepatocitov) pri razvoju novih zdravil (številka: 2, 2005)
  Določanje mutagenega potenciala snovi na celični liniji mišjega limfoma (številka: 2, 2005)
  Interakcije ksantana in semenske sluzi rožičevca v vodnih sistemih (številka: 2, 2005)
  Pomembnost porfirinov v laboratorijski diagnostiki (številka: 2, 2005)
  Švedski monopol prodaje zdravil nasproten evropskemu pravu - kaj pa slovenska ureditev? (številka: 2, 2005)
  Dušikov oksid III: zaviralci prekomernega nastajanja (številka: 2, 2005)
  Genetika laktozne intolerance in pogostost polimorfizma -13910C>T v slovenski populaciji (številka: 3, 2005)
  Zdravila v nosečnosti I: prenos učinkovin skozi placento (številka: 3, 2005)
  17beta-hidroksisteroid-dehidrogenaze - obetajoče farmakološke tarče (številka: 3, 2005)
  Predpisi za pripravke tkivnega inženirstva in za somatsko celično zdravljenje (številka: 3, 2005)
  Ciljana dostava učinkovin v tumorske celice z liposomi (številka: 3, 2005)
  Določanje površinskih lastnosti vzorcev laktoze, pripravljene s sušenjem z razprševanjem z liofilizacijo in z obarjanjem (številka: 3, 2005)
  Grožnja ptičje gripe (številka: 4, 2005)
  Klinična biokemija pri obravnavi ledvičnih zapletov sladkorne bolezni (številka: 4, 2005)
  Gripa in inhibitorji virusne nevraminidaze (številka: 4, 2005)
  Sladkorna bolezen in avtoimunost (številka: 4, 2005)
  Paracetamol - učinkovito in varno zdravilo? (številka: 4, 2005)
  Novelirani pristopi v laboratorijski diagnostiki in spremljanju sladkorne bolezni (številka: 4, 2005)
  Strokovna informatika v lekarniški farmaciji: izobraževalni in raziskovalni vidiki (posebna številka, 2005)
  Transplantacija pri starostnikih (posebna številka, 2005)
  Interakcije med zdravili za zdravljenje astme in KOPB in drugimi zdravili (posebna številka, 2005)
  Bolezni starostnikov (posebna številka, 2005)
  Vpliv programa farmacevtske skrbi na kakovost zdravljenja bolnikov z astmo in KOPB (posebna številka, 2005)
  Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili pri obstruktivni bolezni pljuč (posebna številka, 2005)
  Antitrombotična zdravila pri starostnikih (posebna številka, 2005)
  Genska zdravila (posebna številka, 2005)
  Farmakološko zdravljenje astme in KOPB s poudarkom na inhalacijski terapiji (posebna številka, 2005)
  Odmerjanje zdravil pri starostnikih glede na genetski polimorfizem (posebna številka, 2005)
  Teoretični in praktični vidiki komuniciranja med bolnikom, farmacevtom in ostalimi zdravstvenimi delavci (posebna številka, 2005)
  Etiologija, epidemiologija in diagnostika astme in KOPB (posebna številka, 2005)
  Nefarmakološki ukrepi pri zdravljenju astme in KOPB (posebna številka, 2005)
  Patofiziologija staranja (posebna številka, 2005)
  Interakcije med zdravili za starostnike-teoretičen in praktičen vidik (posebna številka, 2005)
 2. 2006
   54

  letnik: 57 (2006)
  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  Normativne lekarniške knjige na Slovenskem skozi stoletja (številka: 5, 2006)
  Pregled dermoterapevtikov (letnik: 57, 2006)
  Community pharmacy in Europe: (letnik: 57, 2006)
  Etiologija in zdravljenje aken (letnik: 57, 2006)
  Regulativa, organizacija in vodenje v lekarnah (letnik: 57, 2006)
  Nove učinkovine za zdravljenje luskavice (letnik: 57, 2006)
  Farmacevtski izdelki za zdravljenje aken in nega kože (letnik: 57, 2006)
  Kožni rak (letnik: 57, 2006)
  Zdravljenje glivičnih okužb kože (letnik: 57, 2006)
  Mreža lekarn v Sloveniji - pregled stanja in možnosti razvoja (letnik: 57, 2006)
  Epidemiologija kožnih bolezni (letnik: 57, 2006)
  Transdermalna dostava zdravilnih učinkovin (letnik: 57, 2006)
  Luskavica: etiologija in zdravljenje (letnik: 57, 2006)
  Interakcije dermatoterapevtikov z drugimi zdravili (letnik: 57, 2006)
  Katalitični antioksidanti kot nove zdravilne učinkovine (številka: 1, 2006)
  Kanabinoidi - njihovo delovanje in učinki (številka: 1, 2006)
  Grško-rimski viri o zdravilstvu pri ljudstvih srednje in vzhodne Evrope (številka: 1, 2006)
  Intrauterine devices - past, present and future perspectives (številka: 1, 2006)
  Družbeno breme v bolnišnici pridobljene pljučnice (številka: 1, 2006)
  Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin (številka: 2, 2006)
  Inhibitorji citokromov (številka: 2, 2006)
  Modulatorji apoptoze kot nova zdravila (številka: 2, 2006)
  Zdravila v nosečnosti II: Klinični vidiki (številka: 2, 2006)
  Ciljan vnos učinkovin z uporabo lektinov-korak naprej v razvoju bioadhezivnih dostavnih sistemov (številka: 2, 2006)
  Osnove in možnosti fotodinamičnega zdravljenja (številka: 2, 2006)
  Zdravila z Ginkom (Ginkgo biloba) (številka: 3, 2006)
  Napovedni dejavniki za motnje razpoloženja (številka: 3, 2006)
  Naveličanost, preutrujenost, izgorelost: poklicne obremenitve farmacevtov in zdravnikov (številka: 3, 2006)
  Bilobil - kakovostno, varno in učinkovito zdravilo (številka: 3, 2006)
  Bolniki z motnjami razpoloženja v lekarni (številka: 3, 2006)
  Pregled mikroemulzijskih sistemov za peroralno uporabo (številka: 3, 2006)
  Emulgiranje v mikroporoznih membranskih sistemih (številka: 3, 2006)
  Prevladujoče učinkovine za zdravljenje luskavice (številka: 3, 2006)
  Vplivi spomina in koncentracije na razpoloženje (številka: 3, 2006)
  Kvalitativna analiza rastlinskih vrst v zdravilnih čajnih mešanicah na osnovi restrikcijske analize ITS-regij (številka: 4, 2006)
  Pharmacoeconomic perspective on depressive disorder treatment with antidepressants (številka: 4, 2006)
  Farmakoepidemiološki vidiki zdravljenja z antidepresivi med leti 1999 in 2005 (številka: 4, 2006)
  Interakcije med zdravili za zdravljenje depresivne motnje in drugimi zdravili (številka: 4, 2006)
  Depresija in posebne populacijske skupine (številka: 4, 2006)
  Farmakoterapija depresivnih motenj (številka: 4, 2006)
  Epidemiologija, etiologija, klinična slika in diagnostika depresije (številka: 4, 2006)
  Kvasovke - tovarne rekombinantnih proteinov (številka: 4, 2006)
  Sprememba specifičnosti imunoglobulinov razreda G pod vplivom elektro-oksidacije (številka: 5, 2006)
  Uporaba hitosana v farmaciji (številka: 5, 2006)
  Primerjava pogojev v prebavnem traktu med človekom in nekaterimi laboratorijskimi živalmi s stališča ciljane dostave v kolon (številka: 5, 2006)
  Družbeno breme sladkorne bolezni tipa 2 (številka: 5, 2006)
  Proteini sladkega okusa kot alternativna sladila (številka: 5, 2006)
  Atopijski dermatitis - sodobno zdravljenje (letnik: 63, 2006)
 3. 2007
   23

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Nekatere metode stabilizacije amorfnih učinkovin (številka: 1, 2007)
  Cirkadialni ritem in kronomedicina (številka: 1, 2007)
  Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG (številka: 1, 2007)
  Novosti o dostavljanju učinkovin v nohte (številka: 1, 2007)
  Samozdravljenje glavobola (številka: 2, 2007)
  Poraba antipsihotikov v Sloveniji in primerjava z Norveško (številka: 2, 2007)
  Nanodelci: sodobni dostavni sistem za učinkovine in antigene celicam imunskega sistema (številka: 2, 2007)
  Farmakoterapija bolezni ščitnice (številka: 3, 2007)
  Zdravljenje z radiojodom (številka: 3, 2007)
  Alzheimerjeva bolezen: nova spoznanja in učinkovine (številka: 3, 2007)
  Interakcije zdravil za bolezni ščitnice z drugimi zdravili (številka: 3, 2007)
  Kako prepoznati ščitnično bolezen? (številka: 3, 2007)
  Induktorji citokromov P450 (številka: 3, 2007)
  Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije (številka: 4, 2007)
  Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi (številka: 4, 2007)
  Sistematični pregled učinkovitosti statinov pri zmanjševanju vrednosti holesterola LDL (številka: 4, 2007)
  Proteaze in njihovi inhibitorji v telesnih tekočinah kot diagnostični in prognostični tumorski kazalci (številka: 4, 2007)
  Flavonoidi (številka: 4, 2007)
  Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti (številka: 34, 2007)
 4. 2008
   56

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  Alginat v dostavnih sistemih s prirejenim sproščanjem (številka: 6, 2008)
  Pomen probiotikov kot prehranskih dopolnil in zdravil (številka: 6, 2008)
  Hiperolaktinemija pri antipsihotioeni terapiji (številka: 1, 2008)
  Sekretorne fosfolipaze A2 in njihova (pato)fiziološka vloga (številka: 1, 2008)
  Toksični vidiki galaktoze - je mleko res zdrava hrana v vseh življenskih pogojih? (številka: 1, 2008)
  Encimi vključeni v biosintezo glivnega melanina - potencialne tarče za razvoj novih antimikotikov (številka: 1, 2008)
  Molibden kot pomemben element v sledovih (številka: 1, 2008)
  Treatment of inflammatory bowel disease (številka: 2, 2008)
  Izkušnje in težave medicinskih sester pri dajanju zdravil v domovih za ostarele (številka: 2, 2008)
  Etiologija Alzheimerjeve bolezni in drugih najpogostejših demenc (številka: 2, 2008)
  Pregled učinkovin brez recepta in prehranskih dopolnil za bolezni centralnega živčnega sistema (številka: 2, 2008)
  Kronična vnetna črevesna bolezen (številka: 2, 2008)
  Vloga farmacevta v skrbi za starostnike (številka: 2, 2008)
  Farmakoekonomika zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni (številka: 2, 2008)
  Biološke učinkovine pri zdravljenju Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa (številka: 2, 2008)
  Parkinsonova bolezen (številka: 2, 2008)
  Pregled relevantnih zdravilnih učinkovin, ki se izdajajo na recept (številka: 2, 2008)
  Motnje spomina in motnje spanja pri starostnikih (številka: 2, 2008)
  Kognitivna terapija pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo (številka: 2, 2008)
  Odmerjanje zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni (številka: 2, 2008)
  Obravnava astme v Sloveniji - prospektivna opazovalna raziskava (številka: 3, 2008)
  Svetloba, radikali in fotodinamična terapija (številka: 3, 2008)
  Interpolimerni kompleksi (številka: 3, 2008)
  Uporaba in vrednotenje varovalnih kozmetičnih izdelkov za zaščito pred soncem (številka: 3, 2008)
  Zdravljenje bakterijskih okužb z bakteriofagi (številka: 3, 2008)
  Primerjava alelnih frekvenc mutacij ključnih encimov presnove homocisteina med vzorci Slovencev in drugih narodov (številka: 3, 2008)
  Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila (številka: 3, 2008)
  Samozdravljenje v nosečnosti in med dojenjem (številka: 4, 2008)
  Uporaba zdravilnih rastlin med nosečnostjo (številka: 4, 2008)
  Problematika prehranskih dopolnil v športu (številka: 4, 2008)
  Can supplementation with vitamin E or C and omega-3 or -6 fatty acids improve the outcome of schizophrenia? (številka: 4, 2008)
  Sistem Rankl/RANK/OPG - nova tarča za zdravila za zdravljenje osteoporoze (številka: 4, 2008)
  Zdravila v času nosečnosti (številka: 4, 2008)
  Glycyrrhiza glabra (številka: 4, 2008)
  Prirojene razvojne nepravilnosti (številka: 4, 2008)
  Razvoj kelatne terapije za odstranjevanje plutonija in ostalih aktinoidov iz organizma (številka: 4, 2008)
  Tabletiranje snovi, občutljivih na povišan tlak (številka: 4, 2008)
  Poporodno obdobje in laktacija (številka: 4, 2008)
  Fiziološke spremembe v nosečnosti in zdravljenje (številka: 4, 2008)
  Zdravila med dojenjem (številka: 4, 2008)
  Fulerenol C60(OH)24 kot potencialna učinkovina (številka: 5, 2008)
  Aciliranje peptidov in proteinov z derivati maščobnih kislin (številka: 5, 2008)
  Samo(mikro)emulgirajoči sistemi - alternativen pristop za izbolšanje biološke uporabnosti lipofilnih učinkovin (številka: 5, 2008)
  Zgodovina uporabe anorganskih arzenovih spojin v terapiji (številka: 5, 2008)
  Zdravila v alternativni medicini (številka: 5, 2008)
  Razvoj polielektrolitne nanoobloge na mikrodelcih učinkovine (številka: 5, 2008)
  Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah (številka: 5, 2008)
  Vpliv 35 dnevnega mirovanja na koncentracijo homocisteina v krvi (številka: 6, 2008)
  Farmakogenomika v zdravljenju astme (številka: 6, 2008)
  Primerjava metod za določanje transferina z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov (številka: 6, 2008)
 5. 2009
   56

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma (številka: 1, 2009)
  Poznavanje vpliva zdravil na psihofizične sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri slovenskih bolnikih (številka: 1, 2009)
  Membrane za in vitro testiranje dermalne absorpcije (številka: 1, 2009)
  Optimizacija analiznega postopka merjenja aktivnosti lipoproteinske lipaze v rakavem tkivu (številka: 1, 2009)
  Emulzije, stabilizirane s trdnimi delci - Pickering emulzije (številka: 1, 2009)
  Biološka zdravila proti raku (številka: 2, 2009)
  Toksičnost in zastrupitve s paracetamolom: kako učinkovita je zakonodaja v Veliki Britaniji in kaj se lahko naučimo iz tega primera? (številka: 2, 2009)
  Klinični vidik uporabe sodobnih zdravil pri zdravljenju rakavih obolenj (številka: 2, 2009)
  Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom (številka: 2, 2009)
  Akutna bolečina v klinični praksi (številka: 2, 2009)
  Kognitivne storitve v lekarniški službi: farmacevtske intervencije in pregled terapije (številka: 2, 2009)
  Klinična prehrana rakavih bolnikov (številka: 2, 2009)
  Sintezne zdravilne učinkovine v onkologiji (številka: 2, 2009)
  Prehranska dopolnila v onkologiji (številka: 2, 2009)
  Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji v letu 2008 (številka: 2, 2009)
  Vloga in ugled lekarniške službe (številka: 2, 2009)
  Državni presejalni programi za raka (številka: 2, 2009)
  Psihološka priprava bolnikov z rakom (številka: 2, 2009)
  Morfin in fentanil (številka: 2, 2009)
  NSAR in paracetamol: izzivi in pasti? (številka: 2, 2009)
  Biološke in molekularne značilnosti malignih celic ter njihove tarče pri zdravljenju raka (številka: 2, 2009)
  Zadovoljstvo pacientov z lekarniškimi storitvami (številka: 2, 2009)
  Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče (številka: 3, 2009)
  Koencim Q10 kot prehransko dopolnilo in zdravilo (številka: 3, 2009)
  Celična terapija z regulatornimi limfociti T - celice kot zdravila (številka: 3, 2009)
  Regulatorna vloga Ca2+ ionov pri sproščanju mediatorjev vnetja iz mastocitov (številka: 3, 2009)
  Farmakoterapija paradontalnih bolezni (številka: 3, 2009)
  Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin (številka: 3, 2009)
  Zdravila in mladostniki (številka: 4, 2009)
  Uporaba zdravil na recept pri mladostnikih (številka: 4, 2009)
  Raznolikost in biološki pomen fosforiliranih derivatov inozitola (številka: 4, 2009)
  Svetovanje v lekarni ob izdaji izdelkov brez recepta za mladostnike (številka: 4, 2009)
  Uporaba zdravil pri mladostnikih (številka: 4, 2009)
  Značilnosti in različni izidi zdravstvene socializacije v mladostništvu (številka: 4, 2009)
  Kazalniki zdravja mladostnic in mladostnikov (številka: 4, 2009)
  Internet, e-lekarniške storitve in mladostniki (številka: 4, 2009)
  Uporabnost bakterijskih beljakovinskih agregatov v farmaciji (številka: 4, 2009)
  Izzivi in možni tehnološki pristopi za doseganje kinetike O. reda sproščanja učinkovin iz ogrodnih tablet (številka: 5, 2009)
  Tabletiranje obloženih pelet - večenotne farmacevtske oblike (številka: 5, 2009)
  Preventiva infekcijskega endokarditisa v zobozdravstvu (številka: 5, 2009)
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin (številka: 5, 2009)
  Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 - novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom? (številka: 5, 2009)
  Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija (številka: 5, 2009)
  Antimikotiki (številka: 6, 2009)
  Pomen Heckelove analize za proučevanje kompresibilnosti zmesi za tabletiranje (številka: 6, 2009)
  Grelin - peptid, ki poveča apetit (številka: 6, 2009)
  Kompleksna sestava in učinki strupa medonosne čebele - od anafilaksije do toksičnosti (številka: 6, 2009)
  Dostavni peptidi in njihova uporaba (številka: 6, 2009)
  Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij (številka: 6, 2009)
 6. 2010
   49

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5/6 (2010)
  Kokristali zdravilnih učinkovin (številka: 1, 2010)
  Gensko zdravljenje raka (številka: 1, 2010)
  Vloga silicijevih spojin v živih organizmih (številka: 1, 2010)
  Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov (številka: 1, 2010)
  Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba (številka: 1, 2010)
  Fotodinamično zdravljenje raka (številka: 1, 2010)
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti (številka: 2, 2010)
  Vloga lekarniškega farmacevta pri generičnem predpisovanju zdravil (številka: 2, 2010)
  Učinkovine za zmanjševanje čezmerne telesne mase in zdravljenje debelosti (številka: 2, 2010)
  Vloga kliničnega farmacevta pri zdravljenju duševnih motenj v bolnišnici (številka: 2, 2010)
  Farmacevtska skrb pri duševnih boleznih (številka: 2, 2010)
  Nefarmakološki pristop pri zdravljenju motenj hranjenja (številka: 2, 2010)
  Generično predpisovanje zdravil (številka: 2, 2010)
  Depresija in bolečina (številka: 2, 2010)
  Interakcije z zdravili za zdravljenje duševnih motenj (številka: 2, 2010)
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja (številka: 2, 2010)
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije (številka: 2, 2010)
  Uravnavanje telesne mase (številka: 2, 2010)
  Celostni vidik anksioznosti (številka: 2, 2010)
  Zdravniki družinske medicine in generično predpisovanje zdravil (številka: 2, 2010)
  Vpliv uvedbe sistema zamenljivih zdravil na bolnike (številka: 2, 2010)
  Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase (številka: 2, 2010)
  Motnje hranjenja in avtoagresivnost (številka: 2, 2010)
  Primerjava in razvoj naprav za oblaganje delcev (številka: 3, 2010)
  Sodobna uporaba analize zunajceličnih nukleinskih kislin v laboratorijski medicini (številka: 3, 2010)
  Avtoimunost - mehanizmi in pomen redoks procesov (številka: 3, 2010)
  Farmakološki učinki česnovih pripravkov in njihove interakcije z zdravilnimi učinkovinami (številka: 3, 2010)
  "In vitro-in vivo" korelacija (IVIVC) za učinkovine v pripravkih s podaljšanim sproščanjem, ki se intenzivno metabolizirajo ali absorbirajo s prenašalci v prebavilih (številka: 3, 2010)
  Slovenska javna banka popkovnične krvi (številka: 3, 2010)
  Nova generacija tehnik določanje nukleotidnega zaporedja: korak k osebni medicini (številka: 4, 2010)
  Farmakopejske in sodobne analizne metode za proučevanje antibiotikov in njihovih zaostankov v bioloških vzorcih (številka: 4, 2010)
  Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih (številka: 4, 2010)
  Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino (številka: 4, 2010)
  Komunikacija s starostniki v lekarni (številka: 4, 2010)
  Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili (številka: 4, 2010)
  Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov (številka: 4, 2010)
  Navade slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil (številka: 4, 2010)
  Potencialno neustrezne terapije z zdravili pri starostnikih (številka: 4, 2010)
  Opozorilni simptomi in znaki nekaterih resnih obolenj (številka: 4, 2010)
  Uporaba računalniške kemije pri načrtovanju in iskanju novih spojin vodnic (številka: 4, 2010)
  Spontaneous adverse drug reaction reporting: attitudes and practice of health care professionals and distributors in South East European region (številka: 5/6, 2010)
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina (številka: 5/6, 2010)
  Liani - Bebi Mlinar (1936-2010) (številka: 5/6, 2010)
  Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu (številka: 5/6, 2010)
 7. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  Infekcije urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Kaj bolnike spodbuja k samozdravljenju in kje so meje? (številka: 2, 2011)
  Benigna hiperplazija prostate (številka: 2, 2011)
  Z nutrigenetiko do hrane po meri (številka: 2, 2011)
  Razvoj uroginekologije v Sloveniji in sodobni pristopi k zdravljenju stresne urinske inkontinence pri ženski (številka: 2, 2011)
  Farmakogenomika - nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje (številka: 2, 2011)
  Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice (številka: 2, 2011)
  Rastlinski pripravki pri infekcijah urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko (številka: 2, 2011)
  Zgodovina samozdravljenja in zdravil brez recepta (številka: 2, 2011)
  Zakonski okviri samozdravljenja (številka: 2, 2011)
  Pharmacogenetics (številka: 2, 2011)
  Aplikacija mikroskopije na atomsko silo v farmacevtsko tehnoloških raziskavah (številka: 3, 2011)
  Pregled metod izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo (številka: 3, 2011)
  Taksonomska identifikacija s pomočjo sistema črtnih kod DNA kot sodobna podpora biovarnosti (številka: 3, 2011)
  Zdravljenje raka z imunskimi celicami (številka: 3, 2011)
  Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze (številka: 3, 2011)
  In vitro modeli za preučevanje metabolizma učinkovin v jetrih (številka: 4, 2011)
  Neželeni učinki in zastrupitve zaradi samozdravljenja (številka: 4, 2011)
  Mnenje laične javnosti glede izvajanja ter plačevanja storitev farmacevtske skrbi v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Terapevtska ekvivalenca lokalno delujočih zdravil (številka: 4, 2011)
  Raziskava javnega mnenja prebivalcev Slovenije o izdelkih za samozdravljenje ter načinu informiranja glede njihove uporabe (številka: 4, 2011)
  Komunikacija v lekarni pri samoozdravljenju (številka: 4, 2011)
  Pregled druge generacije bioloških zdravil s poudarkom na PEGilaciji (številka: 4, 2011)
  Medsebojno delovanje zdravil brez recepta z drugimi zdravili (številka: 4, 2011)
  Samozdravljenje z zdravili naravnega izvora (številka: 5, 2011)
  Antibiotična terapija pri hospitaliziranih bolnikih - pogled kliničnega farmacevta (številka: 5, 2011)
  Oskrba kritično bolnega otroka s popolno parentalno prehrano v enoti za intenzivno terapijo (številka: 5, 2011)
  Vloga farmacevta pri zagotavljanju varnosti onkoloških bolnikov med sistemskim zdravljenjem raka (številka: 5, 2011)
  Laboratorijska medicina in interpretacija rezultatov (številka: 5, 2011)
  Učinkovito in varno uvajanje varfarina (številka: 5, 2011)
  Prilagajanje odmerjanja zdravil glede na oceno ledvične funkcije (številka: 5, 2011)
  Bolnik z akutno okvaro ledvic in bolnik s kronično ledvično boleznijo (številka: 5, 2011)
  Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili (številka: 5, 2011)
  Bolnik v enoti intenzivne terapije (številka: 5, 2011)
  Oskrba otroka z zdravili pri septičnem šoku v enoti za intenzivno terapijo (številka: 5, 2011)
  Računalniška dinamika tekočin v farmacevtski industriji (številka: 5, 2011)
 8. 2012
   53

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5/6 (2012)
  Ali depresija boli? (številka: 1, 2012)
  Analgetične raztopine pri zdravljenju paliativnega bolnika (številka: 1, 2012)
  Prilagajanje odmerjanja analgetikov glede na ledvično in jetrno funkcijo (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje bolečine pri revmatoidnem artritisu (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje bolečine paliativnega bolnika (številka: 1, 2012)
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine (številka: 1, 2012)
  Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in mehanizmi interakcij z analgetiki (številka: 1, 2012)
  Integriran pristop iskanja spojin vodnic naravnega izvora z uporabo eksperimentalnih in računalniško podprtih metod (številka: 1, 2012)
  Zdravila za zdravljenje bolečine (številka: 1, 2012)
  Analgezija v nosečnosti, med porodom in v času dojenja (številka: 1, 2012)
  Patofiziološki vidiki bolečine (številka: 1, 2012)
  Pedriatic pain management (številka: 1, 2012)
  Izbrane učinkovine kemijskega izvora v terapiji vnetij nosu, obnosnih votlin, ušesa in grla (številka: 2, 2012)
  Koristi in tveganja uporabe nanotehnologij v živilski industriji (številka: 2, 2012)
  Izbrana zdravila naravnega izvora za zdravljenje bolezni ORL (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili pri prehodih bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili v Lekarnah Maribor (številka: 2, 2012)
  Nanozdravila (številka: 2, 2012)
  Bolezni grla in diagnostika (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili v domu starejših občanov (številka: 2, 2012)
  Novosti na področju farmacevtske nanotehnologije (številka: 2, 2012)
  Sodobna cepiva proti vnetju srednjega ušesa (številka: 2, 2012)
  Vnetje srednjega ušesa in zapleti (številka: 2, 2012)
  Vpliv nanotehnologije na razvoj zdravil (številka: 2, 2012)
  Parametri vključevanja konjugiranih pnevmokoknih cepiv v slovenski zdravstveni sistem (številka: 2, 2012)
  Lekarniški farmacevt in bolezni ušes, nosu in grla (številka: 2, 2012)
  Oksidacijski stres in nosečnost (številka: 3, 2012)
  Spremljanje neželenih učinkov zdravil (številka: 3, 2012)
  Biološki učinki derivatov cimetne kisline (številka: 3, 2012)
  Iritativni kontaktni dermatitis: od mehanizmov do vrednotenja iritantov (številka: 3, 2012)
  Strokovna vloga farmacevtov pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (številka: 4, 2012)
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi (številka: 4, 2012)
  Psihološki vidik pri obravnavi kroničnega pacienta (številka: 4, 2012)
  Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil (številka: 4, 2012)
  Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih temelječega zdravljenja z zdravili (številka: 4, 2012)
  Farmacevt zdravniku - predstavitev projekta Gorenjskih lekarn (številka: 4, 2012)
  Poimenovanje zdravil ter njihov vpliv na vsakdanjo lekarniško prakso (številka: 4, 2012)
  Epidemiologija in smernice zdravljenja kroničnih bolezni (številka: 4, 2012)
  Ocena potencialnih in klinično pomembnih interakcij pri bolnikih s srčno žilnimi obolenji ter priporočila za ukrepanje lekarniškega farmacevta (številka: 4, 2012)
  Sodobni pogled na nastanek osteoporoze (številka: 5/6, 2012)
  Zdravljenje osteoporoze danes in jutri (številka: 5/6, 2012)
  Ivan Gornik, mag. farm. (številka: 5/6, 2012)
  Pluripotentne matične celice v embrionalnem razvoju in pri odraslem (številka: 5/6, 2012)
  Nikelj kot pomemben element v sledovih? (številka: 5/6, 2012)
  Danica Fux Ilc, mag. farm. (številka: 5/6, 2012)
  Ključna hranila za zdravje okostja (številka: 5/6, 2012)
  Rožmarinska kislina (številka: 5/6, 2012)
 9. 2013
   58

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  Predpisovanje zdravil za srčnožilne bolezni v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Atrijska fibrilacija in antitrombotiki (številka: 1, 2013)
  Kronično srčno popuščanje - vidik farmacevta (številka: 1, 2013)
  Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila (številka: 1, 2013)
  Samoprilagajanje srčnožilne terapije (številka: 1, 2013)
  Brezšivna skrb pri srčnožilnih bolnikih (številka: 1, 2013)
  Farmacevt in merilniki krvnega tlaka (številka: 1, 2013)
  Farmacevtska skrb pri hipertenziji (številka: 1, 2013)
  Arterijska hipertenzija (številka: 1, 2013)
  Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih (številka: 1, 2013)
  Posebnosti pri zaviralcih adrenergičnih receptorjev beta (številka: 1, 2013)
  Biološki označevalci in njihova uporaba pri razvoju in zagotavljanju varnosti zdravil (številka: 1, 2013)
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje? (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve osnovane na pregledu zdravil (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili (številka: 2, 2013)
  Astma (številka: 2, 2013)
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi (številka: 2, 2013)
  Sodobna uporaba zdravilnih rastlin v Evropski uniji (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve - pogled farmacevta v lekarni (številka: 2, 2013)
  Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij (številka: 2, 2013)
  Astma - osnovne značilnosti bolezni in temelji zdravljenja (številka: 2, 2013)
  Klinične raziskave v fitoterapiji (številka: 2, 2013)
  Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme (številka: 2, 2013)
  Sodobna sintezna zdravila za zdravljenje astme (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili - pogled farmacevta svetovalca v ambulanti (številka: 2, 2013)
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi (številka: 2, 2013)
  Regulativa izdelkov iz zdravilnih rastlin (številka: 2, 2013)
  Zdravilne rastline in vpliv regulatornih zahtev na javno zdravje - izziv ali priložnost (številka: 2, 2013)
  Glukozamin - kritičen pogled z vidika delovanja in biološke uporabnosti (številka: 2, 2013)
  Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni (številka: 3, 2013)
  Teoretične osnove zgoraj(13)C dihalnih testov (številka: 3, 2013)
  Samozdravljenje akutne driske pri otroku (številka: 3, 2013)
  Poslovil se je mag. farmacije Milan Dujec (številka: 3, 2013)
  Zaviralci ureaze (številka: 3, 2013)
  Peptidni agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid-1 ter njihova uporaba pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti (številka: 3, 2013)
  Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni (številka: 3, 2013)
  Podobna biološka zdravila - vidik stroke, bolnika in plačnika (številka: 4, 2013)
  Problematika pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (številka: 4, 2013)
  Nefarmakološki ukrepi pri revmatičnih težavah (številka: 4, 2013)
  Vnetne revmatične bolezni (številka: 4, 2013)
  Zavzetost za zdravljenje z zdravili - zakaj je tako nizka in kaj lahko storimo? (številka: 4, 2013)
  Zdravila za zdravljenje revmatičnih bolezni (številka: 4, 2013)
  Zdravljenje revmatičnih bolezni pri otrocih in mladostnikih (številka: 4, 2013)
  Klinični primeri revmatičnih bolnikov v specialistični ambulantni obravnavi: potek bolezni in izzivi pri svetovanju (številka: 4, 2013)
  Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni (številka: 4, 2013)
  Obravnava revmatičnega bolnika ob uvedeni biološki terapiji - klinična primera iz lekarniške prakse (številka: 4, 2013)
  Uporaba bioloških zdravil v revmatologiji (številka: 4, 2013)
  Fizioterapija pri bolnikih z revmatičnimi boleznimi (številka: 4, 2013)
  Kronična limfatična levkemija (številka: 5, 2013)
  Citokrom P450 oksidoreduktaza (POR) v biosintezi holesterola (številka: 5, 2013)
  Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA - pregled razvoja in priporočila za klinično prakso (številka: 5, 2013)
  Zdravljenje in preprečevanje malarije (številka: 5, 2013)
  Kronična mieloična levkemija (številka: 5, 2013)
 10. 2014
   54

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  posebna številka (2014)
  Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta - svetovalca (številka: 1, 2014)
  Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih (številka: 1, 2014)
  Kdaj in kako menjavamo in ukinjamo psihofarmake (številka: 1, 2014)
  Uporaba antipsihotikov izven indikacij (številka: 1, 2014)
  Izbira zdravila (svetovanje kliničnega farmacevta) (številka: 1, 2014)
  Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov (številka: 1, 2014)
  Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Uvajanje in ocenjevanje učinkovitosti antidepresivov (številka: 1, 2014)
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov (številka: 1, 2014)
  Sodelovanje pri zdravljenju (številka: 1, 2014)
  Izbira psihofarmaka pri nosečnicah in doječih materah (številka: 1, 2014)
  Najpogostejše kožne težave majhnih otrok (številka: 2, 2014)
  Možnosti zdravljenja najpogostejših dermatomikoz pri odraslih in mladostnikih (številka: 2, 2014)
  Farmakoterapijski pregledi v bolnišnicah in v ambulantah (številka: 2, 2014)
  Sistemsko zdravljenje aken pri mladostniku in mladih odraslih (številka: 2, 2014)
  Robotizacija v javnih lekarnah (številka: 2, 2014)
  Učinkovine, ki vplivajo na trombozo (številka: 2, 2014)
  Farmakokinetika antikoagulacijskih zdravil pri jetrni in ledvični disfunkciji (številka: 2, 2014)
  Kronični bolnik in njegovo sodelovanje med zdravljenjem (številka: 2, 2014)
  Antiagregacijska zdravila (številka: 2, 2014)
  Zdravljenje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili (številka: 2, 2014)
  Klinično pomembne razlike med antikoagulacijskimi zdravili (številka: 2, 2014)
  Prepoznavanje neželenih učinkov zdravljenja z antikoagulacijskimi zdravili in ukrepanje (številka: 2, 2014)
  Pregled uporabe zdravil v javni lekarni (številka: 2, 2014)
  eRecept (številka: 2, 2014)
  Pridružene motnje primarne in sekundarne hemostaze in njihov vpliv na varnost uporabe antikoagulacijskih zdravil (številka: 2, 2014)
  Interakcije novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil s hrano in z drugimi zdravili (številka: 2, 2014)
  Najpogostejše mikoze kože in nohtov pri mladostnikih in odraslih - epidemiologija in klinična slika (številka: 2, 2014)
  Palatabilne zdravilne oblike za zdravljenje psov in mačk (številka: 3, 2014)
  Analiza uporabnosti podatkovne baze Lexicomp za prepoznavanje potencialnih interakcij med zdravili (številka: 3, 2014)
  Metabolični sindrom - zdravljenje (številka: 3, 2014)
  Prepustnost krvno-možganske pregrade pri razvoju učinkovin z delovanjem v osrednjem živčevju (številka: 3, 2014)
  Metabolični sindrom - od patofiziologije do klinične prepoznave (številka: 3, 2014)
  Pogled lekarniškega farmacevta na zdravljenje vnetij sečil ter pojav sečnih kamnov (številka: 4, 2014)
  Klinični primer bolnika z akutno ledvično odpovedjo po jemanju nesteroidnih protivnetnih zdravil v kombinaciji z diuretikom in zaviralcem angiotenzinske konvertaze (številka: 4, 2014)
  Prepoznavanje napada ledvičnih kamnov in svetovanje pacientu v lekarni (številka: 4, 2014)
  Vloga magistra farmacije v zunanji lekarni pri ledvični bolezni (številka: 4, 2014)
  Analiza avtomatskega sistema za spremljanje interkacij med zdravili (številka: 4, 2014)
  Svetovanje farmacevta v zunanji lekarni pri zdravljenju bolnikov z urgentno urinsko inkontinenco (številka: 4, 2014)
  Ukrepanje lekarniškega farmacevta ob izdaji protimikrobnega zdravila kroničnemu pacientu z akutnim vnetjem sečil (številka: 4, 2014)
  Konflikti kot učilnica samospoznavanja (številka: 4, 2014)
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih (številka: 5, 2014)
  Razvoj genskega zdravljenja pri glioblastomu (številka: 5, 2014)
  Zdravila za zdravljenje benigne hiperplazije prostate (številka: 5, 2014)
  Benigna hiperplazija prostate - si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami? (številka: 5, 2014)
  Vloga prenašalca ABCB5 v iniciaciji, invaziji in zasevanju malignega melanoma in možnosti razvoja novih tarčnih učinkovin (številka: 5, 2014)
  Kirurško zdravljenje prostatične obstrukcije pri bolnikih s simptomi spodnjih sečil (številka: 5, 2014)
  Varni in učinkoviti (številka: 5, 2014)
 11. 2015
   66

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  Antidementivi in podporna terapija - kaj je dobro vedeti? (številka: 1, 2015)
  Migrena in pristop k svetovanju v zunanji lekarni (številka: 1, 2015)
  Zdravljenje multiple skleroze (številka: 1, 2015)
  Nevrološki bolniki in težave zaradi drobljenja tablet (številka: 1, 2015)
  Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku (številka: 1, 2015)
  Spremljanje plazemskih koncentracij antiepileptikov (številka: 1, 2015)
  Optimizacija zdravljenja z antiepileptičnimi zdravili glede na neželene učinke zdravil (številka: 1, 2015)
  Poraba izbranih skupin zdravil v nevrologiji (številka: 1, 2015)
  Obravnava bolnika z akutno možgansko kapjo (številka: 1, 2015)
  Smernice zdravljenja z zdravili za Alzheimerjevo bolezen (številka: 1, 2015)
  Srčno-žilno tveganje pri bolniku po možganski kapi (številka: 1, 2015)
  Novejša antikoagulantna zdravila in znotraj možganske krvavitve (številka: 1, 2015)
  Interakcije antiepileptičnih zdravil (številka: 1, 2015)
  Svetovanje lekarniškega farmacevta pri bolnikih po možganski kapi in najpogostejših posledicah kapi (številka: 1, 2015)
  Sindrom nemirnih nog (številka: 1, 2015)
  Clinical pharmacy in Croatia (številka: 1, 2015)
  Parkinsonova bolezen (številka: 1, 2015)
  Prehod učinkovin na mesto delovanja v osrednjem živčnem sistemu (številka: 1, 2015)
  Biološka zdravila pri multipli sklerozi (številka: 1, 2015)
  Zdravljenje Parkinsonove bolezni (številka: 1, 2015)
  Duševne motnje v nosečnosti, po porodu in psihofarmakoterapija (številka: 2, 2015)
  Shizofrenija - patofiziologija, etiologija, epidemiologija (številka: 2, 2015)
  Hiperkinetični sindrom (številka: 2, 2015)
  Antioksidanti in zdravstvene trditve (številka: 2, 2015)
  Zamenjava / ukinjanje terapije s psihofarmaki (številka: 2, 2015)
  Bolezni prostate in urinska inkontinenca (številka: 2, 2015)
  Praktična uporaba antioksidantov pri telesni aktivnosti (številka: 2, 2015)
  Odvisnost od zdravil (številka: 2, 2015)
  Zdravljenje erektilne disfunkcije in prezgodnje ejakulacije (številka: 2, 2015)
  Psihotične motnje v adolescenci in njihova povezava z uživanjem prepovedanih drog (številka: 2, 2015)
  Erekcijska motnja in prezgodnji izliv (številka: 2, 2015)
  Zdravila za zdravljenje bolezni prostate in mehurja (številka: 2, 2015)
  Radikali in oksidativni stres (številka: 2, 2015)
  Bipolarne afektivne motnje danes (številka: 2, 2015)
  Farmakoterapija shizofrenije (številka: 2, 2015)
  Biološka in podobna biološka zdravila - kako izmeriti podobnost? (številka: 3, 2015)
  Sistem zunanje primerjave cen zdravil z vidika Slovenije (številka: 3, 2015)
  Varnost, kakovost in učinkovitost originalnih in podobnih bioloških zdravil (številka: 3, 2015)
  Imunomodulatorna aktivnost kombinacij arabinogalaktana in beta-(1->3, 1->6)-glukana in njuna indukcija protimikrobne aktivnosti (številka: 3, 2015)
  Monoklonska protitelesa v zdravljenju raka dojk (številka: 3, 2015)
  Elementi upravljanja s stroški zdravil v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Hialuronska kislina - naravna učinkovina za vlaženje in zaviranje znakov staranja kože (številka: 4, 2015)
  Ukrepanje magistra farmacije ob pojavu mišičnih bolečin pri pacientu, ki se zdravi s statinom (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z namerno samozastrupitvijo z acetilsalicilno kislino (številka: 4, 2015)
  Zapleti ob tromboprofilaksi z novimi antikoagulacijskimi zdravili (številka: 4, 2015)
  Zaviralci DNA topoizomeraze II alfa - pomembne tarče protirakavih učinkovin (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z zastrupitvijo z varfarinom (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z zastrupitvijo s paracetamolom (številka: 4, 2015)
  Spletno prijavljanje domnevnih neželenih učinkov zdravil (številka: 4, 2015)
  Zastrupitve z zdravili (številka: 4, 2015)
  Neželeni učinki zdravil (številka: 4, 2015)
  Neželeni učinki statinov (številka: 4, 2015)
  Vloga zdravnika družinske medicine v obvladovanju neželenih učinkov zdravil (številka: 4, 2015)
  Prepoznavanje pojava laktocidoze pri jemanju metformina in ustrezno ukrepanje magistra farmacije (številka: 4, 2015)
  Biomateriali v medicini in odziv telesa nanje (številka: 5, 2015)
  CYP3A4 rs35599367 ne vpliva na zdravljenje z antipsihotiki pri slovenskih bolnikih s shizofrenijo (številka: 5, 2015)
  Vrednotenje predpisovanja intravenske kemoterapije gastroonkološkim bolnikom (številka: 5, 2015)
  Zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (številka: 5, 2015)
  Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili z vidika farmacevta (številka: 5, 2015)
  Z dokazi podprte intervencije za izboljšanje sodelovanja pri zdravljenju z zdravili (številka: 5, 2015)
  Vloga implementacijskih raziskav pri uvajanju kognitivnih storitev v lekarniško dejavnost (številka: 5, 2015)
 12. 2016
   57

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Farmakovigilančne inšpekcije (številka: 1, 2016)
  Implementacija avtomatiziranega testnega sistema testiranja pirogenosti v bolnišnični proizvodnji parenteralnih raztopin (številka: 1, 2016)
  Kratek opis nevromodulatornega zdravljenja vztrajajoče bolečine po operaciji ledvene hrbtenice (številka: 1, 2016)
  Nadzor kakovosti filtriranih eritrocitnih pripravkov v obdobju 2010-2014 v Centru za transfuzijsko medicino Maribor (številka: 1, 2016)
  Ali sledimo spremembam v farmakovigilančni zakonodaji? (številka: 1, 2016)
  Lekarniški račun Domenica Amadoryja za grofa Wolfganga Engelberta Auersperga, izstavljen 1670 v Ljubljani (številka: 1, 2016)
  Konflikt med znanstveno utemeljeno uporabo konoplje v medicinske namene in politično ideologijo (številka: 2/3, 2016)
  Celiakija in laktozna intoleranca (številka: 2/3, 2016)
  Mišične distrofije (številka: 2/3, 2016)
  Molekularni mehanizmi nastanka debelosti s poudarkom na vlogi sistema renin-angiotenzin-aldosteron (številka: 2/3, 2016)
  Novosti v zdravljenju hiperholesterolemije in arterijske hipertenzije (številka: 2/3, 2016)
  Zgodovina uporabe konoplje in kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Priložnosti in izzivi vezani na novo skupino zdravil (zaviralci PCSK9) za zniževanje holesterola LDL (številka: 2/3, 2016)
  Multipla skleroza (številka: 2/3, 2016)
  Uporaba kanabinoidov v onkologiji (številka: 2/3, 2016)
  Nefarmakološki ukrepi v preventivi metaboličnega sindroma (številka: 2/3, 2016)
  Magistralni pripravki s kanabinoidi z vidika tehnologije (številka: 2/3, 2016)
  Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili v sklopu metaboličnega sindroma (številka: 2/3, 2016)
  Potencialni učinki kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Razpoložljivost zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji (številka: 2/3, 2016)
  Visceralna debelost (številka: 2/3, 2016)
  Regulatorni vidik predpisovanja kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Uporaba kanabinoidov pri bolečini (številka: 2/3, 2016)
  Vloga farmacevta pri optimizaciji terapije z antihipertenzivi (številka: 2/3, 2016)
  Pljučna hipertenzija (številka: 2/3, 2016)
  Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 (številka: 2/3, 2016)
  Polielektrolitni kompleksi kot osnova za razvoj novih nanodelcev in nanooblog (številka: 4, 2016)
  Pomen magnetnoresonančnih metod pri raziskavah ogrodnih tablet s podaljšanim sproščanjem (številka: 4, 2016)
  Pomen razvoja alternativnih metod za testiranje sproščanja zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik s podaljšanim sproščanjem (številka: 4, 2016)
  Nanozdravila za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni (številka: 4, 2016)
  Sledi profesorice dr. Saše Baumgartner v farmaciji (številka: 4, 2016)
  S funkcionalnostjo povezane lastnosti hipromeloze kot tvorilca hidrofilnih ogrodnih tablet (številka: 4, 2016)
  Hidrofilne ogrodne tablete s prirejenim sproščanjem na osnovi izbranih naravnih polimerov (številka: 4, 2016)
  Uveljavljanje slovenske farmacevtsko-tehnološke terminologije (številka: 4, 2016)
  Majhne skrivnosti sodobnega celjenja ran (številka: 4, 2016)
  Fizikalne lastnosti polimerov v farmaciji - ali jih poznamo? (številka: 4, 2016)
  Peroralni pulzirajoči dostavni sistemi (številka: 4, 2016)
  Nanosuspenzije - aktualni nanotehnološki pristop za izdelavo farmacevtskih oblik s težko topnimi učinkovinami? (številka: 4, 2016)
  Vpliv motilitete želodca na prehod farmacevtskih oblik (številka: 4, 2016)
  Pomen stisljivosti zmesi za tabletiranje za učinkovite industrijske procese (številka: 4, 2016)
  Nevropatska bolečina (številka: 5, 2016)
  Uporaba protibolečinskih zdravil, ki so dostopna brez recepta v lekarni, med odraslo populacijo v Sloveniji (številka: 5, 2016)
  Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine (številka: 5, 2016)
  Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil (številka: 5, 2016)
  Zdravljenje bolečine onkološkega bolnika (številka: 5, 2016)
  Lajšanje bolečine z magistralnimi pripravki za dermalno uporabo (številka: 5, 2016)
  Gensko zdravljenje Huntingtonove bolezni (številka: 6, 2016)
  Pregled učinkovin v zdravljenju ran (številka: 6, 2016)
  Imunogenost zaviralcev dejavnika tumorske nekroze alfa (številka: 6, 2016)
  Doktor Janez Krizostom Pollini, ljubljanski mestni zdravnik, in njegovo tajno antivenerično zdravilo Decoctum Pollini (številka: 6, 2016)
  Clinical neurology of Huntington disease (številka: 6, 2016)
  Implementacija smernice ICH M7 in vrednotenje genotoksičnih nečistot (številka: 6, 2016)
 13. 2017
   53

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  Poročilo iz evropskega homeopatskega kongresa na Dunaju (številka: 1, 2017)
  Antibiotična kirurška profilaksa (številka: 1, 2017)
  Uporaba metilenskega modrila v zdravljenju septičnega šoka (številka: 1, 2017)
  Prilagajanje odmerkov protimikrobnih zdravil (številka: 1, 2017)
  Zdravljenje z lokalnimi antimikotiki (številka: 1, 2017)
  Generalna skupščina Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov, GA EAHP 2016 (številka: 1, 2017)
  Mejne vrednosti ostankov zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi po čiščenju v proizvodnih prostorih (številka: 1, 2017)
  Poraba antibiotikov in antimikotikov (številka: 1, 2017)
  Androgeni in rak endometrija - možnosti novih pristopov zdravljenja (številka: 1, 2017)
  Novi doktorji znanosti (številka: 1, 2017)
  Starostnikom prijazne farmacevtske oblike (številka: 2, 2017)
  Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili pri bolnici po možganski kapi z disfagijo (številka: 2, 2017)
  Zakaj je lahko učinek zdravil pri starostnikih drugačen? (številka: 2, 2017)
  Težave povezane z zdravljenjem nespečnosti pri starostnikih - primer iz prakse farmacevta svetovalca (številka: 2, 2017)
  Demenca je izziv sodobne družbe (številka: 2, 2017)
  Vloga in pričakovani učinki zdravil pri srčnem popuščanju s prikazom primera (številka: 2, 2017)
  Miti ter znanstveno podprti dokazi o smislu in možnosti vplivanja na kislinsko-bazno in elektrolitsko homeostazo človeškega organizma (številka: 2, 2017)
  "Fat burners" - čudežna prehranska dopolnila za izgorevanje maščob (številka: 2, 2017)
  Starostniki (številka: 2, 2017)
  Ishemična možganska kap-posebnosti pri zdravljenju starostnikov (številka: 2, 2017)
  Doping in uporaba prehranskih dopolnil v športu (številka: 2, 2017)
  Miti in resnice o detoksifikaciji jeter z zdravilnimi rastlinami in prehranskimi dopolnili (številka: 2, 2017)
  Nefarmakološko zdravljenje nespečnosti pri starostnikih (številka: 2, 2017)
  Obseg in značilnosti neprimernega predpisovanja zdravil za starostnike v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Izzivi in nove priložnosti pri obravnavi dementnega bolnika v lekarni (številka: 2, 2017)
  Zdravljenje depresije pri starostnikih (številka: 2, 2017)
  V spomin Velislavi Zalokar (številka: 3, 2017)
  Društvene vesti (številka: 3, 2017)
  Mezenhimske matične celice (številka: 3, 2017)
  Gensko zdravljenje z virusnimi vektorji (številka: 3, 2017)
  Sodobna zdravila za zdravljenje multiple skleroze in trendi v prihodnosti (številka: 3, 2017)
  Zaviralci poli(adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka (številka: 3, 2017)
  Zaviralci in stabilizatorji interakcij med proteini (številka: 3, 2017)
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov (številka: 3, 2017)
  Uporaba zdravilnih rastlin pri zdravljenju živali (številka: 3, 2017)
  Navade pri uporabi zdravil ter prehranskih dopolnil za krepitev odpornosti med odraslo slovensko populacijo (številka: 4, 2017)
  Ulcerozni kolitis-klinični primer (številka: 4, 2017)
  Monoklonska protitelesa: kako naprej? (številka: 4, 2017)
  Zdravila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa (številka: 4, 2017)
  Primer bolnice s Crohnovo boleznijo v zunanji lekarni (številka: 4, 2017)
  Novosti v zdravljenju multiple skleroze (številka: 4, 2017)
  Klinična prehrana in kronična vnetna črevesna bolezen (številka: 4, 2017)
  Obvladovanje simptomov pri multipli sklerozi (številka: 4, 2017)
  7.konferenca farmacevtskih znanosti Balaton-Baltic-Bled-Bospor (številka: 5, 2017)
  Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih (številka: 5, 2017)
  Nevarnosti in ugotavljanje hipervitaminoz askorbinske kisline in vitamina D (številka: 5, 2017)
  Od prve objave odkritja morfina (1805) do njegovega mednarodnega priznanja (1817) (številka: 5, 2017)
  Imunogenost bioloških zdravil (številka: 5, 2017)
 14. 2018
   55

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  Po poti klinične farmacije na Kliniki Golnik (številka: 1, 2018)
  Ob življenjskem jubileju prof. dr. Franca Kozjeka (številka: 1, 2018)
  Naše sodelovanje s prof. dr. Francem Kozjekom (številka: 1, 2018)
  Terapevtsko spremljanje koncentracij učinkovin v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (številka: 1, 2018)
  Farmakoterapijski pregled in ambulante farmacevta svetovalca v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Uvajanje storitve pregled uporabe zdravil v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Klinična farmacija (številka: 1, 2018)
  Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca v zdravljenju bolečine v ambulanti zdravstvenega doma pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo (številka: 1, 2018)
  Začetki klinične farmacije v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Stanje in dosežki na področju klinične farmacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (številka: 1, 2018)
  Klinični farmacevt - nov sodelavec nefrološkega zdravstvenega tima (številka: 1, 2018)
  Alkohol in zdravila (številka: 2, 2018)
  Pojavljanje zdravilnih učinkovin in njihovih metabolitov v slovenskih vodah (številka: 2, 2018)
  Preventiva in zdravljenje okužb na potovanjih v tropske kraje (številka: 2, 2018)
  Biofarmacevtski vidiki interakcij med hrano in zdravili (številka: 2, 2018)
  Okužba z bakterijo Clostridium difficile (številka: 2, 2018)
  Pomen probiotikov pri okužbah (številka: 2, 2018)
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine (številka: 2, 2018)
  Antiseptiki in razkužila v lekarniški praksi (številka: 2, 2018)
  Zdravljenje infekcijske driske (številka: 2, 2018)
  Dileme pri uporabi antibiotikov - klinični primeri (številka: 2, 2018)
  Okužbe urogenitalnega trakta (številka: 2, 2018)
  Zapletena okužba sečil (številka: 2, 2018)
  Pljučnica pri bolniku z nevtropenijo in Feltyevim sindromom (številka: 2, 2018)
  Primeri iz prakse (vpliv hrane na jemanje zdravil) (številka: 2, 2018)
  Analiza izbire soli zdravilnih učinkovin v zdravilih, registriranih v ZDA med leti 2007 in 2016 (številka: 3, 2018)
  S staranjem povezano okrnjeno delovanje endotelija (številka: 3, 2018)
  Podelitev društvenih priznanj v letu 2018 (številka: 3, 2018)
  Maščevje kot novo neklasično steroidogeno tkivo (številka: 3, 2018)
  Zdravstvena pismenost in zdravstvena pismenost, povezana z zdravili (številka: 3, 2018)
  Mileni Lešnjak ob visokem življenjskem jubileju (številka: 3, 2018)
  Stabilnost terapevtskih proteinov (številka: 3, 2018)
  Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D pri starejših (številka: 3, 2018)
  Brezšivna skrb pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  Zakonodajna ureditev izdelkov iz zdravilnih rastlin (številka: 4, 2018)
  Proizvodnja izdelkov iz zdravilnih rastlin v galenskem laboratoriju (številka: 4, 2018)
  Ostanki antibiotikov in drugih zdravil v živilih živalskega izvora (številka: 4, 2018)
  Svetovanje o izdelkih iz zdravilnih rastlin (številka: 4, 2018)
  Pridobivanje in vrednotenje rastlinskih izvlečkov (številka: 4, 2018)
  Kriteriji za izbor rastlinskih prehranskih dopolnil za prodajo v lekarni (številka: 4, 2018)
  Naravne spojine kot viri spojin vodnic v farmacevtski kemiji (številka: 5, 2018)
  Zdravljenje z zdravili, urejenost bolezni in kakovost življenja bolnikov z astmo in KOPB v Sloveniji (številka: 5, 2018)
  Vražji krempelj (številka: 5, 2018)
  Prehranska genomika (številka: 5, 2018)
  Uporaba navadne konopljike pri obolenjih ženskega reproduktivnega sistema (številka: 5, 2018)
  Novice iz sveta farmacije (številka: 5, 2018)
  Pregled uporabe mace (Lepidium meyenii) pri različnih zdravstvenih stanjih (številka: 5, 2018)
  Iz zakladnice Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2018)
  Zgodovina zdravstva in medicine nad Slovenskem (številka: 5, 2018)
  Indijska bosvelija (številka: 5, 2018)
 15. 2019
   66

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 5 (2019)
  Peroralni antidiabetiki - pregled stanja in pogled v prihodnost (številka: 1, 2019)
  Rastlinski izvlečki ekstrakcije s superkritičnimi tekočinami in njihova uporaba (številka: 1, 2019)
  Mehanizmi razvoja bakterijske odpornosti na antibiotike (številka: 1, 2019)
  Modulacija povezovanja eksonov s protismiselnimi oligonukleotidi kot terapevtska strategija (številka: 1, 2019)
  3. strokovno srečanje Sekcije za zgodovino farmacije (številka: 1, 2019)
  Klinična farmakologija in farmakoterapija na Visoki medicinski šoli v Padovi leta 1840 (številka: 1, 2019)
  Polifarmakoterapija pri bolniku s sladkorno boleznijo (številka: 1, 2019)
  Onkraj urejene glikemije (številka: 1, 2019)
  Zdravljenje nevropatske bolečine kot zapleta sladkorne bolezni (številka: 1, 2019)
  Vloga farmacevta pri zdravljenju bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Anemija (številka: 2, 2019)
  Epidemiologija in diagnostika osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Najpogostejše bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Na kratko o mineralih v Dioskoridovem delu Materia medica (številka: 2, 2019)
  Klinični primer osteoporoznega zloma po kronični uporabi glukokortikoidov (številka: 2, 2019)
  Makro- in mikrohranila pri zdravljenju osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Parodontalna bolezen je najbolj razširjeno kronično vnetje obzobnih tkiv pri ljudeh (številka: 2, 2019)
  Farmakoterapija osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Mikrobiota ustne votline (številka: 2, 2019)
  Radiofarmaki v obravnavi bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Napredni dostavni sistemi učinkovin za preventivo in zdravljenje parodontalne bolezni (številka: 2, 2019)
  Obravnava anemij v nefrologiji (številka: 2, 2019)
  Obravnava anemij in pomanjkanja železa v onkologiji (številka: 2, 2019)
  Vloga farmacevta pri skrbi za ustno zdravje (številka: 2, 2019)
  Fiziološki pomen železa ter nadomestno zdravljenje ob anemiji zaradi pomanjkanja železa (številka: 2, 2019)
  Umetnostni zbirki dr. Franca Kozjeka na pot (številka: 3, 2019)
  Izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega stresa (številka: 3, 2019)
  Estetrol - naravni selektivni modulator receptorjev za estrogene (številka: 3, 2019)
  Farmakogenomsko vrednotenje tiopurinov (številka: 3, 2019)
  Chagasova bolezen in učinkovine za njeno zdravljenje (številka: 3, 2019)
  Kombinacija zaviralcev imunskih kontrolnih točk z radioterapijo, kemoterapijo in tarčnim zdravljenjem (številka: 3, 2019)
  Prof. dr. Stanislav Gobec v Evropski akademiji znanosti in umetnosti (številka: 3, 2019)
  Kemični motilci endokrinega sistema (številka: 3, 2019)
  44. skupščina SFD in simpozij (številka: 3, 2019)
  Otvoritev lekarniškega in alkemističnega muzeja v Radovljici (številka: 3, 2019)
  Izzivi pri svetovanju bolniku s cirozo jeter v lekarni (številka: 4, 2019)
  Bolezni jeter in interpretacija jetrnih testov (številka: 4, 2019)
  Hepatotoksičnost zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil (številka: 4, 2019)
  Uporaba zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil pri samozdravljenju bolezni jeter (številka: 4, 2019)
  Z zdravili povzročene okvare jeter (številka: 4, 2019)
  Izbira in prilagajanje odmerjanja zdravil pri boleznih jeter (številka: 4, 2019)
  Z dokazi podprta storitev pregled uporabe zdravil v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  Virusni hepatitis (številka: 4, 2019)
  Primer bolnika z resnimi zapleti ob napredovali jetrni cirozi (številka: 4, 2019)
  Interakcije med zdravili pri bolnikih z okvaro jeter (številka: 4, 2019)
  Ciroza jeter (številka: 4, 2019)
  Peptidi v kozmetiki - smotrnost njihove uporabe (številka: 5, 2019)
  Uporaba konoplje pri zdravljenju kožnih bolezni (številka: 5, 2019)
  Ocenjevanje tveganja za okolje za humana zdravila (številka: 5, 2019)
  Prvo zdravilo za zdravljenje hipoglikemije, ki ni v obliki injekcije (številka: 5, 2019)
  Uporaba zdravil pri zdravljenju srčnega popuščanja (številka: 5, 2019)
  Sekcija za farmacevtsko kemijo Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2019)
  Zaslužna profesorica dr. Jelka Šmid Korbar v tretjem življenjskem obdobju, dvajset let potem (številka: 5, 2019)
  Pomen kakovosti protiteles v raziskavah (številka: 5, 2019)
  Evropska agencija za zdravila prejela v uporabo novo stavbo v Amsterdamu (številka: 5, 2019)
  Analiza farmacevtske obravnave bolnikov ob odpustu iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča (številka: 5, 2019)
  Jesenske aktivnosti Sekcije farmacevtov javnih lekarn Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2019)
  Vtisi z 8. konference farmacevtskih znanosti Balaton-Baltik-Bled-Bospor (številka: 5, 2019)
  Noč raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo (številka: 5, 2019)
  Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini podal pozitivno mnenje za pet novih zdravi (številka: 5, 2019)
  Pomladanski jeglič (Primula veris L.) z vidika antropozofske medicine (številka: 5, 2019)
 16. 2020
   10