Farmacevtski vestnik : Pharmaceutical journal of Slovenia : strokovno glasilo slovenske farmacije

 1. 2005
   43

  letnik: 56 (2005)
  letnik: 56 (2005)
  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Interakcije zdravil: zaviralci kalcijevih kanalčkov (številka: 1, 2005)
  Dušikov oksid II: biološki učinki in učinkovine, ki sproščajo NO (številka: 1, 2005)
  Kakovost predlog in hlačnih predlog za inkontinenco (številka: 1, 2005)
  Prve tiskane knjige s področja farmacije v knjižnicah Slovenije (številka: 1, 2005)
  Dušikov oksid III: zaviralci prekomernega nastajanja (številka: 2, 2005)
  Določanje mutagenega potenciala snovi na celični liniji mišjega limfoma (številka: 2, 2005)
  Pomembnost porfirinov v laboratorijski diagnostiki (številka: 2, 2005)
  Švedski monopol prodaje zdravil nasproten evropskemu pravu - kaj pa slovenska ureditev? (številka: 2, 2005)
  Interakcije ksantana in semenske sluzi rožičevca v vodnih sistemih (številka: 2, 2005)
  Uporaba celičnih kultur parenhimskih jetrnih celic (hepatocitov) pri razvoju novih zdravil (številka: 2, 2005)
  Zdravila v nosečnosti I: prenos učinkovin skozi placento (številka: 3, 2005)
  Ciljana dostava učinkovin v tumorske celice z liposomi (številka: 3, 2005)
  Določanje površinskih lastnosti vzorcev laktoze, pripravljene s sušenjem z razprševanjem z liofilizacijo in z obarjanjem (številka: 3, 2005)
  Genetika laktozne intolerance in pogostost polimorfizma -13910C>T v slovenski populaciji (številka: 3, 2005)
  17beta-hidroksisteroid-dehidrogenaze - obetajoče farmakološke tarče (številka: 3, 2005)
  Predpisi za pripravke tkivnega inženirstva in za somatsko celično zdravljenje (številka: 3, 2005)
  Gripa in inhibitorji virusne nevraminidaze (številka: 4, 2005)
  Novelirani pristopi v laboratorijski diagnostiki in spremljanju sladkorne bolezni (številka: 4, 2005)
  Paracetamol - učinkovito in varno zdravilo? (številka: 4, 2005)
  Grožnja ptičje gripe (številka: 4, 2005)
  Klinična biokemija pri obravnavi ledvičnih zapletov sladkorne bolezni (številka: 4, 2005)
  Sladkorna bolezen in avtoimunost (številka: 4, 2005)
  Etiologija, epidemiologija in diagnostika astme in KOPB (posebna številka, 2005)
  Transplantacija pri starostnikih (posebna številka, 2005)
  Teoretični in praktični vidiki komuniciranja med bolnikom, farmacevtom in ostalimi zdravstvenimi delavci (posebna številka, 2005)
  Genska zdravila (posebna številka, 2005)
  Bolezni starostnikov (posebna številka, 2005)
  Vpliv programa farmacevtske skrbi na kakovost zdravljenja bolnikov z astmo in KOPB (posebna številka, 2005)
  Antitrombotična zdravila pri starostnikih (posebna številka, 2005)
  Interakcije med zdravili za starostnike-teoretičen in praktičen vidik (posebna številka, 2005)
  Strokovna informatika v lekarniški farmaciji: izobraževalni in raziskovalni vidiki (posebna številka, 2005)
  Nefarmakološki ukrepi pri zdravljenju astme in KOPB (posebna številka, 2005)
  Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili pri obstruktivni bolezni pljuč (posebna številka, 2005)
  Farmakološko zdravljenje astme in KOPB s poudarkom na inhalacijski terapiji (posebna številka, 2005)
  Odmerjanje zdravil pri starostnikih glede na genetski polimorfizem (posebna številka, 2005)
  Interakcije med zdravili za zdravljenje astme in KOPB in drugimi zdravili (posebna številka, 2005)
  Patofiziologija staranja (posebna številka, 2005)
 2. 2006
   54

  letnik: 57 (2006)
  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  Normativne lekarniške knjige na Slovenskem skozi stoletja (številka: 5, 2006)
  Mreža lekarn v Sloveniji - pregled stanja in možnosti razvoja (letnik: 57, 2006)
  Zdravljenje glivičnih okužb kože (letnik: 57, 2006)
  Pregled dermoterapevtikov (letnik: 57, 2006)
  Luskavica: etiologija in zdravljenje (letnik: 57, 2006)
  Interakcije dermatoterapevtikov z drugimi zdravili (letnik: 57, 2006)
  Farmacevtski izdelki za zdravljenje aken in nega kože (letnik: 57, 2006)
  Kožni rak (letnik: 57, 2006)
  Epidemiologija kožnih bolezni (letnik: 57, 2006)
  Transdermalna dostava zdravilnih učinkovin (letnik: 57, 2006)
  Regulativa, organizacija in vodenje v lekarnah (letnik: 57, 2006)
  Nove učinkovine za zdravljenje luskavice (letnik: 57, 2006)
  Etiologija in zdravljenje aken (letnik: 57, 2006)
  Community pharmacy in Europe: (letnik: 57, 2006)
  Kanabinoidi - njihovo delovanje in učinki (številka: 1, 2006)
  Katalitični antioksidanti kot nove zdravilne učinkovine (številka: 1, 2006)
  Intrauterine devices - past, present and future perspectives (številka: 1, 2006)
  Družbeno breme v bolnišnici pridobljene pljučnice (številka: 1, 2006)
  Grško-rimski viri o zdravilstvu pri ljudstvih srednje in vzhodne Evrope (številka: 1, 2006)
  Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin (številka: 2, 2006)
  Inhibitorji citokromov (številka: 2, 2006)
  Modulatorji apoptoze kot nova zdravila (številka: 2, 2006)
  Zdravila v nosečnosti II: Klinični vidiki (številka: 2, 2006)
  Osnove in možnosti fotodinamičnega zdravljenja (številka: 2, 2006)
  Ciljan vnos učinkovin z uporabo lektinov-korak naprej v razvoju bioadhezivnih dostavnih sistemov (številka: 2, 2006)
  Napovedni dejavniki za motnje razpoloženja (številka: 3, 2006)
  Bilobil - kakovostno, varno in učinkovito zdravilo (številka: 3, 2006)
  Pregled mikroemulzijskih sistemov za peroralno uporabo (številka: 3, 2006)
  Zdravila z Ginkom (Ginkgo biloba) (številka: 3, 2006)
  Bolniki z motnjami razpoloženja v lekarni (številka: 3, 2006)
  Emulgiranje v mikroporoznih membranskih sistemih (številka: 3, 2006)
  Prevladujoče učinkovine za zdravljenje luskavice (številka: 3, 2006)
  Naveličanost, preutrujenost, izgorelost: poklicne obremenitve farmacevtov in zdravnikov (številka: 3, 2006)
  Vplivi spomina in koncentracije na razpoloženje (številka: 3, 2006)
  Kvasovke - tovarne rekombinantnih proteinov (številka: 4, 2006)
  Epidemiologija, etiologija, klinična slika in diagnostika depresije (številka: 4, 2006)
  Pharmacoeconomic perspective on depressive disorder treatment with antidepressants (številka: 4, 2006)
  Interakcije med zdravili za zdravljenje depresivne motnje in drugimi zdravili (številka: 4, 2006)
  Farmakoterapija depresivnih motenj (številka: 4, 2006)
  Farmakoepidemiološki vidiki zdravljenja z antidepresivi med leti 1999 in 2005 (številka: 4, 2006)
  Kvalitativna analiza rastlinskih vrst v zdravilnih čajnih mešanicah na osnovi restrikcijske analize ITS-regij (številka: 4, 2006)
  Depresija in posebne populacijske skupine (številka: 4, 2006)
  Uporaba hitosana v farmaciji (številka: 5, 2006)
  Družbeno breme sladkorne bolezni tipa 2 (številka: 5, 2006)
  Proteini sladkega okusa kot alternativna sladila (številka: 5, 2006)
  Primerjava pogojev v prebavnem traktu med človekom in nekaterimi laboratorijskimi živalmi s stališča ciljane dostave v kolon (številka: 5, 2006)
  Sprememba specifičnosti imunoglobulinov razreda G pod vplivom elektro-oksidacije (številka: 5, 2006)
  Atopijski dermatitis - sodobno zdravljenje (letnik: 63, 2006)
 3. 2007
   23

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Novosti o dostavljanju učinkovin v nohte (številka: 1, 2007)
  Cirkadialni ritem in kronomedicina (številka: 1, 2007)
  Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG (številka: 1, 2007)
  Nekatere metode stabilizacije amorfnih učinkovin (številka: 1, 2007)
  Samozdravljenje glavobola (številka: 2, 2007)
  Nanodelci: sodobni dostavni sistem za učinkovine in antigene celicam imunskega sistema (številka: 2, 2007)
  Poraba antipsihotikov v Sloveniji in primerjava z Norveško (številka: 2, 2007)
  Induktorji citokromov P450 (številka: 3, 2007)
  Interakcije zdravil za bolezni ščitnice z drugimi zdravili (številka: 3, 2007)
  Alzheimerjeva bolezen: nova spoznanja in učinkovine (številka: 3, 2007)
  Kako prepoznati ščitnično bolezen? (številka: 3, 2007)
  Zdravljenje z radiojodom (številka: 3, 2007)
  Farmakoterapija bolezni ščitnice (številka: 3, 2007)
  Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije (številka: 4, 2007)
  Sistematični pregled učinkovitosti statinov pri zmanjševanju vrednosti holesterola LDL (številka: 4, 2007)
  Proteaze in njihovi inhibitorji v telesnih tekočinah kot diagnostični in prognostični tumorski kazalci (številka: 4, 2007)
  Flavonoidi (številka: 4, 2007)
  Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi (številka: 4, 2007)
  Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti (številka: 34, 2007)
 4. 2008
   56

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  Pomen probiotikov kot prehranskih dopolnil in zdravil (številka: 6, 2008)
  Alginat v dostavnih sistemih s prirejenim sproščanjem (številka: 6, 2008)
  Sekretorne fosfolipaze A2 in njihova (pato)fiziološka vloga (številka: 1, 2008)
  Hiperolaktinemija pri antipsihotioeni terapiji (številka: 1, 2008)
  Toksični vidiki galaktoze - je mleko res zdrava hrana v vseh življenskih pogojih? (številka: 1, 2008)
  Molibden kot pomemben element v sledovih (številka: 1, 2008)
  Encimi vključeni v biosintezo glivnega melanina - potencialne tarče za razvoj novih antimikotikov (številka: 1, 2008)
  Kognitivna terapija pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo (številka: 2, 2008)
  Pregled relevantnih zdravilnih učinkovin, ki se izdajajo na recept (številka: 2, 2008)
  Odmerjanje zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni (številka: 2, 2008)
  Biološke učinkovine pri zdravljenju Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa (številka: 2, 2008)
  Kronična vnetna črevesna bolezen (številka: 2, 2008)
  Izkušnje in težave medicinskih sester pri dajanju zdravil v domovih za ostarele (številka: 2, 2008)
  Farmakoekonomika zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni (številka: 2, 2008)
  Etiologija Alzheimerjeve bolezni in drugih najpogostejših demenc (številka: 2, 2008)
  Motnje spomina in motnje spanja pri starostnikih (številka: 2, 2008)
  Treatment of inflammatory bowel disease (številka: 2, 2008)
  Pregled učinkovin brez recepta in prehranskih dopolnil za bolezni centralnega živčnega sistema (številka: 2, 2008)
  Parkinsonova bolezen (številka: 2, 2008)
  Vloga farmacevta v skrbi za starostnike (številka: 2, 2008)
  Obravnava astme v Sloveniji - prospektivna opazovalna raziskava (številka: 3, 2008)
  Primerjava alelnih frekvenc mutacij ključnih encimov presnove homocisteina med vzorci Slovencev in drugih narodov (številka: 3, 2008)
  Svetloba, radikali in fotodinamična terapija (številka: 3, 2008)
  Uporaba in vrednotenje varovalnih kozmetičnih izdelkov za zaščito pred soncem (številka: 3, 2008)
  Zdravljenje bakterijskih okužb z bakteriofagi (številka: 3, 2008)
  Interpolimerni kompleksi (številka: 3, 2008)
  Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila (številka: 3, 2008)
  Can supplementation with vitamin E or C and omega-3 or -6 fatty acids improve the outcome of schizophrenia? (številka: 4, 2008)
  Problematika prehranskih dopolnil v športu (številka: 4, 2008)
  Razvoj kelatne terapije za odstranjevanje plutonija in ostalih aktinoidov iz organizma (številka: 4, 2008)
  Zdravila v času nosečnosti (številka: 4, 2008)
  Zdravila med dojenjem (številka: 4, 2008)
  Tabletiranje snovi, občutljivih na povišan tlak (številka: 4, 2008)
  Prirojene razvojne nepravilnosti (številka: 4, 2008)
  Poporodno obdobje in laktacija (številka: 4, 2008)
  Fiziološke spremembe v nosečnosti in zdravljenje (številka: 4, 2008)
  Sistem Rankl/RANK/OPG - nova tarča za zdravila za zdravljenje osteoporoze (številka: 4, 2008)
  Uporaba zdravilnih rastlin med nosečnostjo (številka: 4, 2008)
  Samozdravljenje v nosečnosti in med dojenjem (številka: 4, 2008)
  Glycyrrhiza glabra (številka: 4, 2008)
  Fulerenol C60(OH)24 kot potencialna učinkovina (številka: 5, 2008)
  Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah (številka: 5, 2008)
  Zdravila v alternativni medicini (številka: 5, 2008)
  Zgodovina uporabe anorganskih arzenovih spojin v terapiji (številka: 5, 2008)
  Aciliranje peptidov in proteinov z derivati maščobnih kislin (številka: 5, 2008)
  Samo(mikro)emulgirajoči sistemi - alternativen pristop za izbolšanje biološke uporabnosti lipofilnih učinkovin (številka: 5, 2008)
  Razvoj polielektrolitne nanoobloge na mikrodelcih učinkovine (številka: 5, 2008)
  Vpliv 35 dnevnega mirovanja na koncentracijo homocisteina v krvi (številka: 6, 2008)
  Primerjava metod za določanje transferina z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov (številka: 6, 2008)
  Farmakogenomika v zdravljenju astme (številka: 6, 2008)
 5. 2009
   56

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  Poznavanje vpliva zdravil na psihofizične sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri slovenskih bolnikih (številka: 1, 2009)
  Optimizacija analiznega postopka merjenja aktivnosti lipoproteinske lipaze v rakavem tkivu (številka: 1, 2009)
  Emulzije, stabilizirane s trdnimi delci - Pickering emulzije (številka: 1, 2009)
  Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma (številka: 1, 2009)
  Membrane za in vitro testiranje dermalne absorpcije (številka: 1, 2009)
  Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji v letu 2008 (številka: 2, 2009)
  Psihološka priprava bolnikov z rakom (številka: 2, 2009)
  Toksičnost in zastrupitve s paracetamolom: kako učinkovita je zakonodaja v Veliki Britaniji in kaj se lahko naučimo iz tega primera? (številka: 2, 2009)
  Morfin in fentanil (številka: 2, 2009)
  Sintezne zdravilne učinkovine v onkologiji (številka: 2, 2009)
  Biološke in molekularne značilnosti malignih celic ter njihove tarče pri zdravljenju raka (številka: 2, 2009)
  Biološka zdravila proti raku (številka: 2, 2009)
  Prehranska dopolnila v onkologiji (številka: 2, 2009)
  Klinična prehrana rakavih bolnikov (številka: 2, 2009)
  Akutna bolečina v klinični praksi (številka: 2, 2009)
  Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom (številka: 2, 2009)
  Klinični vidik uporabe sodobnih zdravil pri zdravljenju rakavih obolenj (številka: 2, 2009)
  Vloga in ugled lekarniške službe (številka: 2, 2009)
  NSAR in paracetamol: izzivi in pasti? (številka: 2, 2009)
  Zadovoljstvo pacientov z lekarniškimi storitvami (številka: 2, 2009)
  Kognitivne storitve v lekarniški službi: farmacevtske intervencije in pregled terapije (številka: 2, 2009)
  Državni presejalni programi za raka (številka: 2, 2009)
  Regulatorna vloga Ca2+ ionov pri sproščanju mediatorjev vnetja iz mastocitov (številka: 3, 2009)
  Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče (številka: 3, 2009)
  Farmakoterapija paradontalnih bolezni (številka: 3, 2009)
  Celična terapija z regulatornimi limfociti T - celice kot zdravila (številka: 3, 2009)
  Koencim Q10 kot prehransko dopolnilo in zdravilo (številka: 3, 2009)
  Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin (številka: 3, 2009)
  Raznolikost in biološki pomen fosforiliranih derivatov inozitola (številka: 4, 2009)
  Značilnosti in različni izidi zdravstvene socializacije v mladostništvu (številka: 4, 2009)
  Internet, e-lekarniške storitve in mladostniki (številka: 4, 2009)
  Kazalniki zdravja mladostnic in mladostnikov (številka: 4, 2009)
  Svetovanje v lekarni ob izdaji izdelkov brez recepta za mladostnike (številka: 4, 2009)
  Uporaba zdravil pri mladostnikih (številka: 4, 2009)
  Zdravila in mladostniki (številka: 4, 2009)
  Uporabnost bakterijskih beljakovinskih agregatov v farmaciji (številka: 4, 2009)
  Uporaba zdravil na recept pri mladostnikih (številka: 4, 2009)
  Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 - novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom? (številka: 5, 2009)
  Preventiva infekcijskega endokarditisa v zobozdravstvu (številka: 5, 2009)
  Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija (številka: 5, 2009)
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin (številka: 5, 2009)
  Tabletiranje obloženih pelet - večenotne farmacevtske oblike (številka: 5, 2009)
  Izzivi in možni tehnološki pristopi za doseganje kinetike O. reda sproščanja učinkovin iz ogrodnih tablet (številka: 5, 2009)
  Grelin - peptid, ki poveča apetit (številka: 6, 2009)
  Pomen Heckelove analize za proučevanje kompresibilnosti zmesi za tabletiranje (številka: 6, 2009)
  Dostavni peptidi in njihova uporaba (številka: 6, 2009)
  Antimikotiki (številka: 6, 2009)
  Kompleksna sestava in učinki strupa medonosne čebele - od anafilaksije do toksičnosti (številka: 6, 2009)
  Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij (številka: 6, 2009)
 6. 2010
   49

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5/6 (2010)
  Fotodinamično zdravljenje raka (številka: 1, 2010)
  Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba (številka: 1, 2010)
  Gensko zdravljenje raka (številka: 1, 2010)
  Kokristali zdravilnih učinkovin (številka: 1, 2010)
  Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov (številka: 1, 2010)
  Vloga silicijevih spojin v živih organizmih (številka: 1, 2010)
  Vloga lekarniškega farmacevta pri generičnem predpisovanju zdravil (številka: 2, 2010)
  Motnje hranjenja in avtoagresivnost (številka: 2, 2010)
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti (številka: 2, 2010)
  Celostni vidik anksioznosti (številka: 2, 2010)
  Nefarmakološki pristop pri zdravljenju motenj hranjenja (številka: 2, 2010)
  Zdravniki družinske medicine in generično predpisovanje zdravil (številka: 2, 2010)
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije (številka: 2, 2010)
  Farmacevtska skrb pri duševnih boleznih (številka: 2, 2010)
  Uravnavanje telesne mase (številka: 2, 2010)
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja (številka: 2, 2010)
  Učinkovine za zmanjševanje čezmerne telesne mase in zdravljenje debelosti (številka: 2, 2010)
  Vpliv uvedbe sistema zamenljivih zdravil na bolnike (številka: 2, 2010)
  Interakcije z zdravili za zdravljenje duševnih motenj (številka: 2, 2010)
  Vloga kliničnega farmacevta pri zdravljenju duševnih motenj v bolnišnici (številka: 2, 2010)
  Depresija in bolečina (številka: 2, 2010)
  Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase (številka: 2, 2010)
  Generično predpisovanje zdravil (številka: 2, 2010)
  Primerjava in razvoj naprav za oblaganje delcev (številka: 3, 2010)
  Avtoimunost - mehanizmi in pomen redoks procesov (številka: 3, 2010)
  Slovenska javna banka popkovnične krvi (številka: 3, 2010)
  Sodobna uporaba analize zunajceličnih nukleinskih kislin v laboratorijski medicini (številka: 3, 2010)
  "In vitro-in vivo" korelacija (IVIVC) za učinkovine v pripravkih s podaljšanim sproščanjem, ki se intenzivno metabolizirajo ali absorbirajo s prenašalci v prebavilih (številka: 3, 2010)
  Farmakološki učinki česnovih pripravkov in njihove interakcije z zdravilnimi učinkovinami (številka: 3, 2010)
  Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili (številka: 4, 2010)
  Navade slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil (številka: 4, 2010)
  Farmakopejske in sodobne analizne metode za proučevanje antibiotikov in njihovih zaostankov v bioloških vzorcih (številka: 4, 2010)
  Opozorilni simptomi in znaki nekaterih resnih obolenj (številka: 4, 2010)
  Komunikacija s starostniki v lekarni (številka: 4, 2010)
  Potencialno neustrezne terapije z zdravili pri starostnikih (številka: 4, 2010)
  Uporaba računalniške kemije pri načrtovanju in iskanju novih spojin vodnic (številka: 4, 2010)
  Nova generacija tehnik določanje nukleotidnega zaporedja: korak k osebni medicini (številka: 4, 2010)
  Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino (številka: 4, 2010)
  Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih (številka: 4, 2010)
  Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov (številka: 4, 2010)
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina (številka: 5/6, 2010)
  Liani - Bebi Mlinar (1936-2010) (številka: 5/6, 2010)
  Spontaneous adverse drug reaction reporting: attitudes and practice of health care professionals and distributors in South East European region (številka: 5/6, 2010)
  Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu (številka: 5/6, 2010)
 7. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  Infekcije urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Farmakogenomika - nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje (številka: 2, 2011)
  Zakonski okviri samozdravljenja (številka: 2, 2011)
  Rastlinski pripravki pri infekcijah urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Kaj bolnike spodbuja k samozdravljenju in kje so meje? (številka: 2, 2011)
  Zgodovina samozdravljenja in zdravil brez recepta (številka: 2, 2011)
  Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice (številka: 2, 2011)
  Z nutrigenetiko do hrane po meri (številka: 2, 2011)
  Pharmacogenetics (številka: 2, 2011)
  Benigna hiperplazija prostate (številka: 2, 2011)
  Zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta (številka: 2, 2011)
  Razvoj uroginekologije v Sloveniji in sodobni pristopi k zdravljenju stresne urinske inkontinence pri ženski (številka: 2, 2011)
  Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko (številka: 2, 2011)
  Aplikacija mikroskopije na atomsko silo v farmacevtsko tehnoloških raziskavah (številka: 3, 2011)
  Taksonomska identifikacija s pomočjo sistema črtnih kod DNA kot sodobna podpora biovarnosti (številka: 3, 2011)
  Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze (številka: 3, 2011)
  Zdravljenje raka z imunskimi celicami (številka: 3, 2011)
  Pregled metod izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo (številka: 3, 2011)
  In vitro modeli za preučevanje metabolizma učinkovin v jetrih (številka: 4, 2011)
  Terapevtska ekvivalenca lokalno delujočih zdravil (številka: 4, 2011)
  Komunikacija v lekarni pri samoozdravljenju (številka: 4, 2011)
  Mnenje laične javnosti glede izvajanja ter plačevanja storitev farmacevtske skrbi v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Pregled druge generacije bioloških zdravil s poudarkom na PEGilaciji (številka: 4, 2011)
  Medsebojno delovanje zdravil brez recepta z drugimi zdravili (številka: 4, 2011)
  Neželeni učinki in zastrupitve zaradi samozdravljenja (številka: 4, 2011)
  Raziskava javnega mnenja prebivalcev Slovenije o izdelkih za samozdravljenje ter načinu informiranja glede njihove uporabe (številka: 4, 2011)
  Laboratorijska medicina in interpretacija rezultatov (številka: 5, 2011)
  Vloga farmacevta pri zagotavljanju varnosti onkoloških bolnikov med sistemskim zdravljenjem raka (številka: 5, 2011)
  Samozdravljenje z zdravili naravnega izvora (številka: 5, 2011)
  Oskrba kritično bolnega otroka s popolno parentalno prehrano v enoti za intenzivno terapijo (številka: 5, 2011)
  Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili (številka: 5, 2011)
  Prilagajanje odmerjanja zdravil glede na oceno ledvične funkcije (številka: 5, 2011)
  Učinkovito in varno uvajanje varfarina (številka: 5, 2011)
  Računalniška dinamika tekočin v farmacevtski industriji (številka: 5, 2011)
  Antibiotična terapija pri hospitaliziranih bolnikih - pogled kliničnega farmacevta (številka: 5, 2011)
  Bolnik z akutno okvaro ledvic in bolnik s kronično ledvično boleznijo (številka: 5, 2011)
  Oskrba otroka z zdravili pri septičnem šoku v enoti za intenzivno terapijo (številka: 5, 2011)
  Bolnik v enoti intenzivne terapije (številka: 5, 2011)
 8. 2012
   53

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5/6 (2012)
  Analgetične raztopine pri zdravljenju paliativnega bolnika (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje bolečine pri revmatoidnem artritisu (številka: 1, 2012)
  Zdravila za zdravljenje bolečine (številka: 1, 2012)
  Prilagajanje odmerjanja analgetikov glede na ledvično in jetrno funkcijo (številka: 1, 2012)
  Integriran pristop iskanja spojin vodnic naravnega izvora z uporabo eksperimentalnih in računalniško podprtih metod (številka: 1, 2012)
  Analgezija v nosečnosti, med porodom in v času dojenja (številka: 1, 2012)
  Ali depresija boli? (številka: 1, 2012)
  Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in mehanizmi interakcij z analgetiki (številka: 1, 2012)
  Patofiziološki vidiki bolečine (številka: 1, 2012)
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje bolečine paliativnega bolnika (številka: 1, 2012)
  Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine (številka: 1, 2012)
  Pedriatic pain management (številka: 1, 2012)
  Izbrane učinkovine kemijskega izvora v terapiji vnetij nosu, obnosnih votlin, ušesa in grla (številka: 2, 2012)
  Novosti na področju farmacevtske nanotehnologije (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili pri prehodih bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe (številka: 2, 2012)
  Sodobna cepiva proti vnetju srednjega ušesa (številka: 2, 2012)
  Vnetje srednjega ušesa in zapleti (številka: 2, 2012)
  Izbrana zdravila naravnega izvora za zdravljenje bolezni ORL (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili v domu starejših občanov (številka: 2, 2012)
  Lekarniški farmacevt in bolezni ušes, nosu in grla (številka: 2, 2012)
  Parametri vključevanja konjugiranih pnevmokoknih cepiv v slovenski zdravstveni sistem (številka: 2, 2012)
  Nanozdravila (številka: 2, 2012)
  Vpliv nanotehnologije na razvoj zdravil (številka: 2, 2012)
  Koristi in tveganja uporabe nanotehnologij v živilski industriji (številka: 2, 2012)
  Bolezni grla in diagnostika (številka: 2, 2012)
  Usklajevanje zdravljenja z zdravili v Lekarnah Maribor (številka: 2, 2012)
  Oksidacijski stres in nosečnost (številka: 3, 2012)
  Iritativni kontaktni dermatitis: od mehanizmov do vrednotenja iritantov (številka: 3, 2012)
  Spremljanje neželenih učinkov zdravil (številka: 3, 2012)
  Biološki učinki derivatov cimetne kisline (številka: 3, 2012)
  Poimenovanje zdravil ter njihov vpliv na vsakdanjo lekarniško prakso (številka: 4, 2012)
  Epidemiologija in smernice zdravljenja kroničnih bolezni (številka: 4, 2012)
  Ocena potencialnih in klinično pomembnih interakcij pri bolnikih s srčno žilnimi obolenji ter priporočila za ukrepanje lekarniškega farmacevta (številka: 4, 2012)
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi (številka: 4, 2012)
  Strokovna vloga farmacevtov pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (številka: 4, 2012)
  Psihološki vidik pri obravnavi kroničnega pacienta (številka: 4, 2012)
  Farmacevt zdravniku - predstavitev projekta Gorenjskih lekarn (številka: 4, 2012)
  Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih temelječega zdravljenja z zdravili (številka: 4, 2012)
  Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil (številka: 4, 2012)
  Nikelj kot pomemben element v sledovih? (številka: 5/6, 2012)
  Ivan Gornik, mag. farm. (številka: 5/6, 2012)
  Ključna hranila za zdravje okostja (številka: 5/6, 2012)
  Rožmarinska kislina (številka: 5/6, 2012)
  Pluripotentne matične celice v embrionalnem razvoju in pri odraslem (številka: 5/6, 2012)
  Sodobni pogled na nastanek osteoporoze (številka: 5/6, 2012)
  Danica Fux Ilc, mag. farm. (številka: 5/6, 2012)
  Zdravljenje osteoporoze danes in jutri (številka: 5/6, 2012)
 9. 2013
   58

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila (številka: 1, 2013)
  Brezšivna skrb pri srčnožilnih bolnikih (številka: 1, 2013)
  Samoprilagajanje srčnožilne terapije (številka: 1, 2013)
  Biološki označevalci in njihova uporaba pri razvoju in zagotavljanju varnosti zdravil (številka: 1, 2013)
  Arterijska hipertenzija (številka: 1, 2013)
  Atrijska fibrilacija in antitrombotiki (številka: 1, 2013)
  Farmacevtska skrb pri hipertenziji (številka: 1, 2013)
  Posebnosti pri zaviralcih adrenergičnih receptorjev beta (številka: 1, 2013)
  Farmacevt in merilniki krvnega tlaka (številka: 1, 2013)
  Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih (številka: 1, 2013)
  Kronično srčno popuščanje - vidik farmacevta (številka: 1, 2013)
  Predpisovanje zdravil za srčnožilne bolezni v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Zdravilne rastline in vpliv regulatornih zahtev na javno zdravje - izziv ali priložnost (številka: 2, 2013)
  Sodobna uporaba zdravilnih rastlin v Evropski uniji (številka: 2, 2013)
  Klinične raziskave v fitoterapiji (številka: 2, 2013)
  Regulativa izdelkov iz zdravilnih rastlin (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili (številka: 2, 2013)
  Glukozamin - kritičen pogled z vidika delovanja in biološke uporabnosti (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili - pogled farmacevta svetovalca v ambulanti (številka: 2, 2013)
  Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij (številka: 2, 2013)
  Sodobna sintezna zdravila za zdravljenje astme (številka: 2, 2013)
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje? (številka: 2, 2013)
  Astma (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve - pogled farmacevta v lekarni (številka: 2, 2013)
  Astma - osnovne značilnosti bolezni in temelji zdravljenja (številka: 2, 2013)
  Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme (številka: 2, 2013)
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi (številka: 2, 2013)
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi (številka: 2, 2013)
  Farmacevtske kognitivne storitve osnovane na pregledu zdravil (številka: 2, 2013)
  Zaviralci ureaze (številka: 3, 2013)
  Peptidni agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid-1 ter njihova uporaba pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti (številka: 3, 2013)
  Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni (številka: 3, 2013)
  Samozdravljenje akutne driske pri otroku (številka: 3, 2013)
  Teoretične osnove zgoraj(13)C dihalnih testov (številka: 3, 2013)
  Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni (številka: 3, 2013)
  Poslovil se je mag. farmacije Milan Dujec (številka: 3, 2013)
  Vnetne revmatične bolezni (številka: 4, 2013)
  Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni (številka: 4, 2013)
  Problematika pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (številka: 4, 2013)
  Zavzetost za zdravljenje z zdravili - zakaj je tako nizka in kaj lahko storimo? (številka: 4, 2013)
  Obravnava revmatičnega bolnika ob uvedeni biološki terapiji - klinična primera iz lekarniške prakse (številka: 4, 2013)
  Fizioterapija pri bolnikih z revmatičnimi boleznimi (številka: 4, 2013)
  Zdravljenje revmatičnih bolezni pri otrocih in mladostnikih (številka: 4, 2013)
  Podobna biološka zdravila - vidik stroke, bolnika in plačnika (številka: 4, 2013)
  Nefarmakološki ukrepi pri revmatičnih težavah (številka: 4, 2013)
  Klinični primeri revmatičnih bolnikov v specialistični ambulantni obravnavi: potek bolezni in izzivi pri svetovanju (številka: 4, 2013)
  Zdravila za zdravljenje revmatičnih bolezni (številka: 4, 2013)
  Uporaba bioloških zdravil v revmatologiji (številka: 4, 2013)
  Kronična limfatična levkemija (številka: 5, 2013)
  Kronična mieloična levkemija (številka: 5, 2013)
  Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA - pregled razvoja in priporočila za klinično prakso (številka: 5, 2013)
  Citokrom P450 oksidoreduktaza (POR) v biosintezi holesterola (številka: 5, 2013)
  Zdravljenje in preprečevanje malarije (številka: 5, 2013)
 10. 2014
   54

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  posebna številka (2014)
  Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta - svetovalca (številka: 1, 2014)
  Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov (številka: 1, 2014)
  Izbira zdravila (svetovanje kliničnega farmacevta) (številka: 1, 2014)
  Sodelovanje pri zdravljenju (številka: 1, 2014)
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov (številka: 1, 2014)
  Kdaj in kako menjavamo in ukinjamo psihofarmake (številka: 1, 2014)
  Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih (številka: 1, 2014)
  Izbira psihofarmaka pri nosečnicah in doječih materah (številka: 1, 2014)
  Uporaba antipsihotikov izven indikacij (številka: 1, 2014)
  Uvajanje in ocenjevanje učinkovitosti antidepresivov (številka: 1, 2014)
  Najpogostejše mikoze kože in nohtov pri mladostnikih in odraslih - epidemiologija in klinična slika (številka: 2, 2014)
  Najpogostejše kožne težave majhnih otrok (številka: 2, 2014)
  Prepoznavanje neželenih učinkov zdravljenja z antikoagulacijskimi zdravili in ukrepanje (številka: 2, 2014)
  Učinkovine, ki vplivajo na trombozo (številka: 2, 2014)
  Možnosti zdravljenja najpogostejših dermatomikoz pri odraslih in mladostnikih (številka: 2, 2014)
  Robotizacija v javnih lekarnah (številka: 2, 2014)
  Interakcije novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil s hrano in z drugimi zdravili (številka: 2, 2014)
  eRecept (številka: 2, 2014)
  Pridružene motnje primarne in sekundarne hemostaze in njihov vpliv na varnost uporabe antikoagulacijskih zdravil (številka: 2, 2014)
  Antiagregacijska zdravila (številka: 2, 2014)
  Zdravljenje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili (številka: 2, 2014)
  Pregled uporabe zdravil v javni lekarni (številka: 2, 2014)
  Sistemsko zdravljenje aken pri mladostniku in mladih odraslih (številka: 2, 2014)
  Farmakokinetika antikoagulacijskih zdravil pri jetrni in ledvični disfunkciji (številka: 2, 2014)
  Klinično pomembne razlike med antikoagulacijskimi zdravili (številka: 2, 2014)
  Farmakoterapijski pregledi v bolnišnicah in v ambulantah (številka: 2, 2014)
  Kronični bolnik in njegovo sodelovanje med zdravljenjem (številka: 2, 2014)
  Metabolični sindrom - zdravljenje (številka: 3, 2014)
  Prepustnost krvno-možganske pregrade pri razvoju učinkovin z delovanjem v osrednjem živčevju (številka: 3, 2014)
  Analiza uporabnosti podatkovne baze Lexicomp za prepoznavanje potencialnih interakcij med zdravili (številka: 3, 2014)
  Palatabilne zdravilne oblike za zdravljenje psov in mačk (številka: 3, 2014)
  Metabolični sindrom - od patofiziologije do klinične prepoznave (številka: 3, 2014)
  Konflikti kot učilnica samospoznavanja (številka: 4, 2014)
  Pogled lekarniškega farmacevta na zdravljenje vnetij sečil ter pojav sečnih kamnov (številka: 4, 2014)
  Analiza avtomatskega sistema za spremljanje interkacij med zdravili (številka: 4, 2014)
  Klinični primer bolnika z akutno ledvično odpovedjo po jemanju nesteroidnih protivnetnih zdravil v kombinaciji z diuretikom in zaviralcem angiotenzinske konvertaze (številka: 4, 2014)
  Prepoznavanje napada ledvičnih kamnov in svetovanje pacientu v lekarni (številka: 4, 2014)
  Vloga magistra farmacije v zunanji lekarni pri ledvični bolezni (številka: 4, 2014)
  Svetovanje farmacevta v zunanji lekarni pri zdravljenju bolnikov z urgentno urinsko inkontinenco (številka: 4, 2014)
  Ukrepanje lekarniškega farmacevta ob izdaji protimikrobnega zdravila kroničnemu pacientu z akutnim vnetjem sečil (številka: 4, 2014)
  Zdravila za zdravljenje benigne hiperplazije prostate (številka: 5, 2014)
  Kirurško zdravljenje prostatične obstrukcije pri bolnikih s simptomi spodnjih sečil (številka: 5, 2014)
  Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih (številka: 5, 2014)
  Vloga prenašalca ABCB5 v iniciaciji, invaziji in zasevanju malignega melanoma in možnosti razvoja novih tarčnih učinkovin (številka: 5, 2014)
  Varni in učinkoviti (številka: 5, 2014)
  Razvoj genskega zdravljenja pri glioblastomu (številka: 5, 2014)
  Benigna hiperplazija prostate - si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami? (številka: 5, 2014)
 11. 2015
   66

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku (številka: 1, 2015)
  Smernice zdravljenja z zdravili za Alzheimerjevo bolezen (številka: 1, 2015)
  Svetovanje lekarniškega farmacevta pri bolnikih po možganski kapi in najpogostejših posledicah kapi (številka: 1, 2015)
  Zdravljenje Parkinsonove bolezni (številka: 1, 2015)
  Prehod učinkovin na mesto delovanja v osrednjem živčnem sistemu (številka: 1, 2015)
  Srčno-žilno tveganje pri bolniku po možganski kapi (številka: 1, 2015)
  Novejša antikoagulantna zdravila in znotraj možganske krvavitve (številka: 1, 2015)
  Zdravljenje multiple skleroze (številka: 1, 2015)
  Obravnava bolnika z akutno možgansko kapjo (številka: 1, 2015)
  Parkinsonova bolezen (številka: 1, 2015)
  Sindrom nemirnih nog (številka: 1, 2015)
  Antidementivi in podporna terapija - kaj je dobro vedeti? (številka: 1, 2015)
  Migrena in pristop k svetovanju v zunanji lekarni (številka: 1, 2015)
  Optimizacija zdravljenja z antiepileptičnimi zdravili glede na neželene učinke zdravil (številka: 1, 2015)
  Interakcije antiepileptičnih zdravil (številka: 1, 2015)
  Spremljanje plazemskih koncentracij antiepileptikov (številka: 1, 2015)
  Clinical pharmacy in Croatia (številka: 1, 2015)
  Biološka zdravila pri multipli sklerozi (številka: 1, 2015)
  Poraba izbranih skupin zdravil v nevrologiji (številka: 1, 2015)
  Nevrološki bolniki in težave zaradi drobljenja tablet (številka: 1, 2015)
  Zdravljenje erektilne disfunkcije in prezgodnje ejakulacije (številka: 2, 2015)
  Duševne motnje v nosečnosti, po porodu in psihofarmakoterapija (številka: 2, 2015)
  Praktična uporaba antioksidantov pri telesni aktivnosti (številka: 2, 2015)
  Bolezni prostate in urinska inkontinenca (številka: 2, 2015)
  Psihotične motnje v adolescenci in njihova povezava z uživanjem prepovedanih drog (številka: 2, 2015)
  Farmakoterapija shizofrenije (številka: 2, 2015)
  Radikali in oksidativni stres (številka: 2, 2015)
  Shizofrenija - patofiziologija, etiologija, epidemiologija (številka: 2, 2015)
  Bipolarne afektivne motnje danes (številka: 2, 2015)
  Erekcijska motnja in prezgodnji izliv (številka: 2, 2015)
  Hiperkinetični sindrom (številka: 2, 2015)
  Zamenjava / ukinjanje terapije s psihofarmaki (številka: 2, 2015)
  Zdravila za zdravljenje bolezni prostate in mehurja (številka: 2, 2015)
  Antioksidanti in zdravstvene trditve (številka: 2, 2015)
  Odvisnost od zdravil (številka: 2, 2015)
  Elementi upravljanja s stroški zdravil v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Sistem zunanje primerjave cen zdravil z vidika Slovenije (številka: 3, 2015)
  Imunomodulatorna aktivnost kombinacij arabinogalaktana in beta-(1->3, 1->6)-glukana in njuna indukcija protimikrobne aktivnosti (številka: 3, 2015)
  Varnost, kakovost in učinkovitost originalnih in podobnih bioloških zdravil (številka: 3, 2015)
  Biološka in podobna biološka zdravila - kako izmeriti podobnost? (številka: 3, 2015)
  Monoklonska protitelesa v zdravljenju raka dojk (številka: 3, 2015)
  Zapleti ob tromboprofilaksi z novimi antikoagulacijskimi zdravili (številka: 4, 2015)
  Prepoznavanje pojava laktocidoze pri jemanju metformina in ustrezno ukrepanje magistra farmacije (številka: 4, 2015)
  Hialuronska kislina - naravna učinkovina za vlaženje in zaviranje znakov staranja kože (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z zastrupitvijo s paracetamolom (številka: 4, 2015)
  Zaviralci DNA topoizomeraze II alfa - pomembne tarče protirakavih učinkovin (številka: 4, 2015)
  Vloga zdravnika družinske medicine v obvladovanju neželenih učinkov zdravil (številka: 4, 2015)
  Neželeni učinki statinov (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z zastrupitvijo z varfarinom (številka: 4, 2015)
  Ukrepanje magistra farmacije ob pojavu mišičnih bolečin pri pacientu, ki se zdravi s statinom (številka: 4, 2015)
  Zastrupitve z zdravili (številka: 4, 2015)
  Neželeni učinki zdravil (številka: 4, 2015)
  Spletno prijavljanje domnevnih neželenih učinkov zdravil (številka: 4, 2015)
  Klinični primer bolnika z namerno samozastrupitvijo z acetilsalicilno kislino (številka: 4, 2015)
  Vloga implementacijskih raziskav pri uvajanju kognitivnih storitev v lekarniško dejavnost (številka: 5, 2015)
  Z dokazi podprte intervencije za izboljšanje sodelovanja pri zdravljenju z zdravili (številka: 5, 2015)
  CYP3A4 rs35599367 ne vpliva na zdravljenje z antipsihotiki pri slovenskih bolnikih s shizofrenijo (številka: 5, 2015)
  Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili z vidika farmacevta (številka: 5, 2015)
  Zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (številka: 5, 2015)
  Vrednotenje predpisovanja intravenske kemoterapije gastroonkološkim bolnikom (številka: 5, 2015)
  Biomateriali v medicini in odziv telesa nanje (številka: 5, 2015)
 12. 2016
   57

  številka: 1 (2016)
  številka: 2/3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Farmakovigilančne inšpekcije (številka: 1, 2016)
  Nadzor kakovosti filtriranih eritrocitnih pripravkov v obdobju 2010-2014 v Centru za transfuzijsko medicino Maribor (številka: 1, 2016)
  Implementacija avtomatiziranega testnega sistema testiranja pirogenosti v bolnišnični proizvodnji parenteralnih raztopin (številka: 1, 2016)
  Kratek opis nevromodulatornega zdravljenja vztrajajoče bolečine po operaciji ledvene hrbtenice (številka: 1, 2016)
  Ali sledimo spremembam v farmakovigilančni zakonodaji? (številka: 1, 2016)
  Lekarniški račun Domenica Amadoryja za grofa Wolfganga Engelberta Auersperga, izstavljen 1670 v Ljubljani (številka: 1, 2016)
  Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 (številka: 2/3, 2016)
  Visceralna debelost (številka: 2/3, 2016)
  Novosti v zdravljenju hiperholesterolemije in arterijske hipertenzije (številka: 2/3, 2016)
  Konflikt med znanstveno utemeljeno uporabo konoplje v medicinske namene in politično ideologijo (številka: 2/3, 2016)
  Uporaba kanabinoidov v onkologiji (številka: 2/3, 2016)
  Nefarmakološki ukrepi v preventivi metaboličnega sindroma (številka: 2/3, 2016)
  Pljučna hipertenzija (številka: 2/3, 2016)
  Molekularni mehanizmi nastanka debelosti s poudarkom na vlogi sistema renin-angiotenzin-aldosteron (številka: 2/3, 2016)
  Uporaba kanabinoidov pri bolečini (številka: 2/3, 2016)
  Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili v sklopu metaboličnega sindroma (številka: 2/3, 2016)
  Vloga farmacevta pri optimizaciji terapije z antihipertenzivi (številka: 2/3, 2016)
  Zgodovina uporabe konoplje in kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Mišične distrofije (številka: 2/3, 2016)
  Potencialni učinki kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Regulatorni vidik predpisovanja kanabinoidov (številka: 2/3, 2016)
  Magistralni pripravki s kanabinoidi z vidika tehnologije (številka: 2/3, 2016)
  Celiakija in laktozna intoleranca (številka: 2/3, 2016)
  Multipla skleroza (številka: 2/3, 2016)
  Priložnosti in izzivi vezani na novo skupino zdravil (zaviralci PCSK9) za zniževanje holesterola LDL (številka: 2/3, 2016)
  Razpoložljivost zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji (številka: 2/3, 2016)
  Pomen stisljivosti zmesi za tabletiranje za učinkovite industrijske procese (številka: 4, 2016)
  Pomen magnetnoresonančnih metod pri raziskavah ogrodnih tablet s podaljšanim sproščanjem (številka: 4, 2016)
  Pomen razvoja alternativnih metod za testiranje sproščanja zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik s podaljšanim sproščanjem (številka: 4, 2016)
  Fizikalne lastnosti polimerov v farmaciji - ali jih poznamo? (številka: 4, 2016)
  Nanosuspenzije - aktualni nanotehnološki pristop za izdelavo farmacevtskih oblik s težko topnimi učinkovinami? (številka: 4, 2016)
  Hidrofilne ogrodne tablete s prirejenim sproščanjem na osnovi izbranih naravnih polimerov (številka: 4, 2016)
  Polielektrolitni kompleksi kot osnova za razvoj novih nanodelcev in nanooblog (številka: 4, 2016)
  S funkcionalnostjo povezane lastnosti hipromeloze kot tvorilca hidrofilnih ogrodnih tablet (številka: 4, 2016)
  Vpliv motilitete želodca na prehod farmacevtskih oblik (številka: 4, 2016)
  Majhne skrivnosti sodobnega celjenja ran (številka: 4, 2016)
  Uveljavljanje slovenske farmacevtsko-tehnološke terminologije (številka: 4, 2016)
  Peroralni pulzirajoči dostavni sistemi (številka: 4, 2016)
  Nanozdravila za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni (številka: 4, 2016)
  Sledi profesorice dr. Saše Baumgartner v farmaciji (številka: 4, 2016)
  Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine (številka: 5, 2016)
  Zdravljenje bolečine onkološkega bolnika (številka: 5, 2016)
  Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil (številka: 5, 2016)
  Nevropatska bolečina (številka: 5, 2016)
  Uporaba protibolečinskih zdravil, ki so dostopna brez recepta v lekarni, med odraslo populacijo v Sloveniji (številka: 5, 2016)
  Lajšanje bolečine z magistralnimi pripravki za dermalno uporabo (številka: 5, 2016)
  Doktor Janez Krizostom Pollini, ljubljanski mestni zdravnik, in njegovo tajno antivenerično zdravilo Decoctum Pollini (številka: 6, 2016)
  Clinical neurology of Huntington disease (številka: 6, 2016)
  Pregled učinkovin v zdravljenju ran (številka: 6, 2016)
  Gensko zdravljenje Huntingtonove bolezni (številka: 6, 2016)
  Imunogenost zaviralcev dejavnika tumorske nekroze alfa (številka: 6, 2016)
  Implementacija smernice ICH M7 in vrednotenje genotoksičnih nečistot (številka: 6, 2016)
 13. 2017
   53

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  Uporaba metilenskega modrila v zdravljenju septičnega šoka (številka: 1, 2017)
  Androgeni in rak endometrija - možnosti novih pristopov zdravljenja (številka: 1, 2017)
  Poraba antibiotikov in antimikotikov (številka: 1, 2017)
  Novi doktorji znanosti (številka: 1, 2017)
  Generalna skupščina Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov, GA EAHP 2016 (številka: 1, 2017)
  Antibiotična kirurška profilaksa (številka: 1, 2017)
  Poročilo iz evropskega homeopatskega kongresa na Dunaju (številka: 1, 2017)
  Prilagajanje odmerkov protimikrobnih zdravil (številka: 1, 2017)
  Mejne vrednosti ostankov zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi po čiščenju v proizvodnih prostorih (številka: 1, 2017)
  Zdravljenje z lokalnimi antimikotiki (številka: 1, 2017)
  Težave povezane z zdravljenjem nespečnosti pri starostnikih - primer iz prakse farmacevta svetovalca (številka: 2, 2017)
  Vloga in pričakovani učinki zdravil pri srčnem popuščanju s prikazom primera (številka: 2, 2017)
  Demenca je izziv sodobne družbe (številka: 2, 2017)
  Ishemična možganska kap-posebnosti pri zdravljenju starostnikov (številka: 2, 2017)
  Izzivi in nove priložnosti pri obravnavi dementnega bolnika v lekarni (številka: 2, 2017)
  Zdravljenje depresije pri starostnikih (številka: 2, 2017)
  Nefarmakološko zdravljenje nespečnosti pri starostnikih (številka: 2, 2017)
  Starostniki (številka: 2, 2017)
  "Fat burners" - čudežna prehranska dopolnila za izgorevanje maščob (številka: 2, 2017)
  Doping in uporaba prehranskih dopolnil v športu (številka: 2, 2017)
  Zakaj je lahko učinek zdravil pri starostnikih drugačen? (številka: 2, 2017)
  Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili pri bolnici po možganski kapi z disfagijo (številka: 2, 2017)
  Miti in resnice o detoksifikaciji jeter z zdravilnimi rastlinami in prehranskimi dopolnili (številka: 2, 2017)
  Starostnikom prijazne farmacevtske oblike (številka: 2, 2017)
  Miti ter znanstveno podprti dokazi o smislu in možnosti vplivanja na kislinsko-bazno in elektrolitsko homeostazo človeškega organizma (številka: 2, 2017)
  Obseg in značilnosti neprimernega predpisovanja zdravil za starostnike v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Uporaba zdravilnih rastlin pri zdravljenju živali (številka: 3, 2017)
  Zaviralci poli(adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka (številka: 3, 2017)
  Mezenhimske matične celice (številka: 3, 2017)
  Društvene vesti (številka: 3, 2017)
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov (številka: 3, 2017)
  Sodobna zdravila za zdravljenje multiple skleroze in trendi v prihodnosti (številka: 3, 2017)
  Zaviralci in stabilizatorji interakcij med proteini (številka: 3, 2017)
  Gensko zdravljenje z virusnimi vektorji (številka: 3, 2017)
  V spomin Velislavi Zalokar (številka: 3, 2017)
  Klinična prehrana in kronična vnetna črevesna bolezen (številka: 4, 2017)
  Navade pri uporabi zdravil ter prehranskih dopolnil za krepitev odpornosti med odraslo slovensko populacijo (številka: 4, 2017)
  Primer bolnice s Crohnovo boleznijo v zunanji lekarni (številka: 4, 2017)
  Obvladovanje simptomov pri multipli sklerozi (številka: 4, 2017)
  Novosti v zdravljenju multiple skleroze (številka: 4, 2017)
  Ulcerozni kolitis-klinični primer (številka: 4, 2017)
  Zdravila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa (številka: 4, 2017)
  Monoklonska protitelesa: kako naprej? (številka: 4, 2017)
  7.konferenca farmacevtskih znanosti Balaton-Baltic-Bled-Bospor (številka: 5, 2017)
  Nevarnosti in ugotavljanje hipervitaminoz askorbinske kisline in vitamina D (številka: 5, 2017)
  Od prve objave odkritja morfina (1805) do njegovega mednarodnega priznanja (1817) (številka: 5, 2017)
  Imunogenost bioloških zdravil (številka: 5, 2017)
  Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih (številka: 5, 2017)
 14. 2018
   55

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  Začetki klinične farmacije v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Klinična farmacija (številka: 1, 2018)
  Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca v zdravljenju bolečine v ambulanti zdravstvenega doma pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo (številka: 1, 2018)
  Naše sodelovanje s prof. dr. Francem Kozjekom (številka: 1, 2018)
  Farmakoterapijski pregled in ambulante farmacevta svetovalca v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Stanje in dosežki na področju klinične farmacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (številka: 1, 2018)
  Po poti klinične farmacije na Kliniki Golnik (številka: 1, 2018)
  Terapevtsko spremljanje koncentracij učinkovin v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (številka: 1, 2018)
  Klinični farmacevt - nov sodelavec nefrološkega zdravstvenega tima (številka: 1, 2018)
  Ob življenjskem jubileju prof. dr. Franca Kozjeka (številka: 1, 2018)
  Uvajanje storitve pregled uporabe zdravil v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Dileme pri uporabi antibiotikov - klinični primeri (številka: 2, 2018)
  Zapletena okužba sečil (številka: 2, 2018)
  Preventiva in zdravljenje okužb na potovanjih v tropske kraje (številka: 2, 2018)
  Okužba z bakterijo Clostridium difficile (številka: 2, 2018)
  Pomen probiotikov pri okužbah (številka: 2, 2018)
  Okužbe urogenitalnega trakta (številka: 2, 2018)
  Primeri iz prakse (vpliv hrane na jemanje zdravil) (številka: 2, 2018)
  Zdravljenje infekcijske driske (številka: 2, 2018)
  Biofarmacevtski vidiki interakcij med hrano in zdravili (številka: 2, 2018)
  Alkohol in zdravila (številka: 2, 2018)
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine (številka: 2, 2018)
  Antiseptiki in razkužila v lekarniški praksi (številka: 2, 2018)
  Pojavljanje zdravilnih učinkovin in njihovih metabolitov v slovenskih vodah (številka: 2, 2018)
  Pljučnica pri bolniku z nevtropenijo in Feltyevim sindromom (številka: 2, 2018)
  Stabilnost terapevtskih proteinov (številka: 3, 2018)
  Maščevje kot novo neklasično steroidogeno tkivo (številka: 3, 2018)
  Zdravstvena pismenost in zdravstvena pismenost, povezana z zdravili (številka: 3, 2018)
  Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D pri starejših (številka: 3, 2018)
  Brezšivna skrb pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  Analiza izbire soli zdravilnih učinkovin v zdravilih, registriranih v ZDA med leti 2007 in 2016 (številka: 3, 2018)
  Podelitev društvenih priznanj v letu 2018 (številka: 3, 2018)
  Mileni Lešnjak ob visokem življenjskem jubileju (številka: 3, 2018)
  S staranjem povezano okrnjeno delovanje endotelija (številka: 3, 2018)
  Kriteriji za izbor rastlinskih prehranskih dopolnil za prodajo v lekarni (številka: 4, 2018)
  Ostanki antibiotikov in drugih zdravil v živilih živalskega izvora (številka: 4, 2018)
  Svetovanje o izdelkih iz zdravilnih rastlin (številka: 4, 2018)
  Zakonodajna ureditev izdelkov iz zdravilnih rastlin (številka: 4, 2018)
  Proizvodnja izdelkov iz zdravilnih rastlin v galenskem laboratoriju (številka: 4, 2018)
  Pridobivanje in vrednotenje rastlinskih izvlečkov (številka: 4, 2018)
  Pregled uporabe mace (Lepidium meyenii) pri različnih zdravstvenih stanjih (številka: 5, 2018)
  Uporaba navadne konopljike pri boleznih ženskega reproduktivnega sistema (številka: 5, 2018)
  Prehranska genomika (številka: 5, 2018)
  Naravne spojine kot viri spojin vodnic v farmacevtski kemiji (številka: 5, 2018)
  Novice iz sveta farmacije (številka: 5, 2018)
  Zgodovina zdravstva in medicine nad Slovenskem (številka: 5, 2018)
  Zdravljenje z zdravili, urejenost bolezni in kakovost življenja bolnikov z astmo in KOPB v Sloveniji (številka: 5, 2018)
  Vražji krempelj (številka: 5, 2018)
  Iz zakladnice Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2018)
  Indijska bosvelija (številka: 5, 2018)
 15. 2019
   66

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 5 (2019)
  Klinična farmakologija in farmakoterapija na Visoki medicinski šoli v Padovi leta 1840 (številka: 1, 2019)
  Modulacija povezovanja eksonov s protismiselnimi oligonukleotidi kot terapevtska strategija (številka: 1, 2019)
  Zdravljenje nevropatske bolečine kot zapleta sladkorne bolezni (številka: 1, 2019)
  Rastlinski izvlečki ekstrakcije s superkritičnimi tekočinami in njihova uporaba (številka: 1, 2019)
  Onkraj urejene glikemije (številka: 1, 2019)
  Peroralni antidiabetiki - pregled stanja in pogled v prihodnost (številka: 1, 2019)
  Polifarmakoterapija pri bolniku s sladkorno boleznijo (številka: 1, 2019)
  Mehanizmi razvoja bakterijske odpornosti na antibiotike (številka: 1, 2019)
  3. strokovno srečanje Sekcije za zgodovino farmacije (številka: 1, 2019)
  Napredni dostavni sistemi učinkovin za preventivo in zdravljenje parodontalne bolezni (številka: 2, 2019)
  Fiziološki pomen železa ter nadomestno zdravljenje ob anemiji zaradi pomanjkanja železa (številka: 2, 2019)
  Parodontalna bolezen je najbolj razširjeno kronično vnetje obzobnih tkiv pri ljudeh (številka: 2, 2019)
  Mikrobiota ustne votline (številka: 2, 2019)
  Epidemiologija in diagnostika osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Klinični primer osteoporoznega zloma po kronični uporabi glukokortikoidov (številka: 2, 2019)
  Najpogostejše bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Makro- in mikrohranila pri zdravljenju osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Vloga farmacevta pri zdravljenju bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Anemija (številka: 2, 2019)
  Na kratko o mineralih v Dioskoridovem delu Materia medica (številka: 2, 2019)
  Obravnava anemij in pomanjkanja železa v onkologiji (številka: 2, 2019)
  Vloga farmacevta pri skrbi za ustno zdravje (številka: 2, 2019)
  Obravnava anemij v nefrologiji (številka: 2, 2019)
  Farmakoterapija osteoporoze (številka: 2, 2019)
  Radiofarmaki v obravnavi bolezni ščitnice (številka: 2, 2019)
  Umetnostni zbirki dr. Franca Kozjeka na pot (številka: 3, 2019)
  Prof. dr. Stanislav Gobec v Evropski akademiji znanosti in umetnosti (številka: 3, 2019)
  Chagasova bolezen in učinkovine za njeno zdravljenje (številka: 3, 2019)
  Otvoritev lekarniškega in alkemističnega muzeja v Radovljici (številka: 3, 2019)
  Kombinacija zaviralcev imunskih kontrolnih točk z radioterapijo, kemoterapijo in tarčnim zdravljenjem (številka: 3, 2019)
  Kemični motilci endokrinega sistema (številka: 3, 2019)
  44. skupščina SFD in simpozij (številka: 3, 2019)
  Estetrol - naravni selektivni modulator receptorjev za estrogene (številka: 3, 2019)
  Izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega stresa (številka: 3, 2019)
  Farmakogenomsko vrednotenje tiopurinov (številka: 3, 2019)
  Uporaba zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil pri samozdravljenju bolezni jeter (številka: 4, 2019)
  Hepatotoksičnost zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil (številka: 4, 2019)
  Z dokazi podprta storitev pregled uporabe zdravil v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  Ciroza jeter (številka: 4, 2019)
  Virusni hepatitis (številka: 4, 2019)
  Interakcije med zdravili pri bolnikih z okvaro jeter (številka: 4, 2019)
  Bolezni jeter in interpretacija jetrnih testov (številka: 4, 2019)
  Izbira in prilagajanje odmerjanja zdravil pri boleznih jeter (številka: 4, 2019)
  Primer bolnika z resnimi zapleti ob napredovali jetrni cirozi (številka: 4, 2019)
  Izzivi pri svetovanju bolniku s cirozo jeter v lekarni (številka: 4, 2019)
  Z zdravili povzročene okvare jeter (številka: 4, 2019)
  Pomen kakovosti protiteles v raziskavah (številka: 5, 2019)
  Jesenske aktivnosti Sekcije farmacevtov javnih lekarn Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2019)
  Analiza farmacevtske obravnave bolnikov ob odpustu iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča (številka: 5, 2019)
  Uporaba konoplje pri zdravljenju kožnih bolezni (številka: 5, 2019)
  Ocenjevanje tveganja za okolje za humana zdravila (številka: 5, 2019)
  Uporaba zdravil pri zdravljenju srčnega popuščanja (številka: 5, 2019)
  Prvo zdravilo za zdravljenje hipoglikemije, ki ni v obliki injekcije (številka: 5, 2019)
  Evropska agencija za zdravila prejela v uporabo novo stavbo v Amsterdamu (številka: 5, 2019)
  Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini podal pozitivno mnenje za pet novih zdravi (številka: 5, 2019)
  Pomladanski jeglič (Primula veris L.) z vidika antropozofske medicine (številka: 5, 2019)
  Noč raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo (številka: 5, 2019)
  Sekcija za farmacevtsko kemijo Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2019)
  Vtisi z 8. konference farmacevtskih znanosti Balaton-Baltik-Bled-Bospor (številka: 5, 2019)
  Peptidi v kozmetiki - smotrnost njihove uporabe (številka: 5, 2019)
  Zaslužna profesorica dr. Jelka Šmid Korbar v tretjem življenjskem obdobju, dvajset let potem (številka: 5, 2019)
 16. 2020
   46

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  številka: 5 (2020)
  Predstavitev Fakultete za farmacijo (številka: 1, 2020)
  Ali lahko z modeli napovemo usodo zdravila v telesu in optimiramo zdravljenje? (številka: 1, 2020)
  Vzpostavljanje evropskega modela izobraževanja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2020)
  Personalizirani pristopi v klinični biokemiji in laboratorijski medicini (številka: 1, 2020)
  Predgovor dekanje Fakultete za farmacijo (številka: 1, 2020)
  Sodobna farmacevtska biologija (številka: 1, 2020)
  Infrastrukturna podpora raziskavam in povezovanje ekspertiz kateder Fakultete za farmacijo (številka: 1, 2020)
  Z razvojem sodobnih tehnologij in naprednih dostavnih sistemov do učinkovitejšega zdravljenja (številka: 1, 2020)
  Izzivi na poti zdravila od prihoda na trg do varnega in učinkovitega zdravljenja pacienta (številka: 1, 2020)
  Ali lahko z novimi protimikrobnimi učinkovinami zmagamo v boju z bakterijami? (številka: 1, 2020)
  Kako z obštudijskimi dejavnostmi do boljših kariernih priložnosti? (številka: 1, 2020)
  Z dokazi podprto zdravljenje covid-19 z zdravili (številka: 2, 2020)
  Blaženje sindroma sproščanja citokinov pri covid-19 (številka: 2, 2020)
  Podporno zdravljenje covid-19 in preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 (številka: 2, 2020)
  Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea purpurea) za zdravljenje in preprečevanje covid-19 (številka: 2, 2020)
  Laboratorijska diagnostika covid-19 (številka: 2, 2020)
  Koronavirus SARS-CoV-2 in bolezen covid-19 (številka: 2, 2020)
  Razvoj cepiv proti virusu SARS-CoV-2 (številka: 2, 2020)
  Protivirusne učinkovine proti SARS-CoV-2 za zdravljenje bolezni covid-19 (številka: 2, 2020)
  Ali lahko z dostavnimi sistemi izboljšamo učinkovitost vitaminov in mineralov? (številka: 3, 2020)
  S protitumornimi zdravili povzročena diareja (številka: 3, 2020)
  Vloga enteralne prehrane v sodobni klinični obravnavi posebnih skupin bolnikov (številka: 3, 2020)
  Malabsorpcijski sindrom (številka: 3, 2020)
  Neželeni učinki zdravil na spolno funkcijo in plodnost pri moških (številka: 3, 2020)
  Kdaj naj se oseba z bolečinami v prebavilih odloči za obisk pri osebnem zdravniku? (številka: 3, 2020)
  Molekule, ki definirajo hrano (številka: 3, 2020)
  Obravnava pacienta z drisko v lekarni (številka: 3, 2020)
  Samozdravljenje bolečine v prebavnem traktu (številka: 3, 2020)
  Malabsorpcija kot posledica jemanja zdravil (številka: 3, 2020)
  Absorpcija makrohranil, mikrohranil in zdravilnih učinkovin (številka: 3, 2020)
  Odmerki mineralov in vitaminov (številka: 3, 2020)
  Fitosteroli - naravna pomoč pri povišanem holesterolu (številka: 4, 2020)
  Pozno nastali hipogonadizem (številka: 4, 2020)
  Odnos do zdravil in sodelovanje bolnikov s hipertenzijo pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji (številka: 4, 2020)
  Zdravila brez recepta in prehranska dopolnila za obvladovanje moških težav (številka: 4, 2020)
  Simpoziji SFD ob letni skupščini (številka: 5, 2020)
  Varnost uporabe gloga (Crataegus spp.) pri boleznih srčno-žilnega sistema (številka: 5, 2020)
  70 let SFD (številka: 5, 2020)
  Naši člani so naše največje bogastvo (številka: 5, 2020)
  Pomen Farmacevtskega vestnika za slovensko farmacevtsko znanost in stroko (številka: 5, 2020)
  Poklon internacionalizaciji Slovenskega farmacevtskega društva (številka: 5, 2020)
 17. 2021
   11