Poskus ustanovitve Univerzitetne akademske menze v 30-tih letih