Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883-1922