Indijski motivi in vplivi indijske filozofske misli v pesmih Antona Aškerca