Popis kosca Crex crex v Sloveniji v letih 1992-93
Census of the corn Crake Crex crex in Slovenia in 1992-93