Prispevek k zgodovini biblioteške službe v začetku minulega stoletja