Posebnosti starejše agrarne strukture na Dolenjskem