Nemški industrijski obrati v Sloveniji v letih 1938-1939 : (poskus splošnega orisa)