Prepoznavanje lastnih motivov za odločitev za poklic pomoči
Acknowledging one's own motives for the choice of the helping profession