Nekaj o neposrednih davkih v XVI., XVII. in XVIII. stoletju : kratek prispevek k zgodovini davkov na Kranjskem