Zapor : družba znotraj družbe - pogled obsojencev na odnose in življenje v zaporu
Prison : society inside society - prisoners' perspectives on relations and life in prison