Prispevek k podobi o vojaškem uporu v Mariboru leta 1919