Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe