Pečnice z Otoka pri Dobravi, freisinškega trga Gutenwerth