Cerkev sv. Marjete v Kočah : oris njene stavbne zgodovine in opreme