Nemški trgovski obrati v Sloveniji v letih 1938/1939 : (značaj in lastništvo)