Oblastni in upravni organi Pirana v dobi Beneške republike