Podobe iz nekdanje živinoreje med Trstom in Slavnikom