Izobraževanje odraslih v okviru celjskih drštev! do leta 1918