Marc L. Greenberg, Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika, prevod Marta Pirnat-Greenberg, Maribor, Založba Aristej, 2002, 215 str. ...