Ferdinand Schmidt, prvi raziskovalec jamskih živali