Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino