Redek jubilej : (ob 80-letnici Zgodovinskega društva v Mariboru)